Relé

Page

Stránky / Súčiastky ku Arduinu /

Relé je součástka, pomocí které můžete ovládat jiné elektrické zařízení. Funguje jako spínač. Na jedné straně je ovládáno pomocí elektrických signálů a na druhé straně je schopno zapnout nebo vypnout jiný elektrický obvod. Dá se koupit samostatné relé, nebo se dá koupit celý modul, který obsahuje doplňující součástky, které usnadňují ovládání relé.

Výhody

Uvnitř relé elektromagnet mechanicky přepne kontakty. Ty nejsou spojeny s ovládací částí relé a proto můžete spínat libovolný elektrický obvod. Můžete takto ovládat i elektrické zařízení, které jsou připojeny na střídavý proud.

Nevýhody

Na druhé straně, relé při sepnutí slyšitelně cvakne. Protože se jedná o mechanický kontakt, relé jako spínač je pomalá součástka a nelze jej ovládat pomocí PWM signálu.

Zapojení

Relé moduly jsou zapojeny obvykle jinak, než byste čekali. Je důležité si koupit takový modul, který odpovídá vašim požadavkům. Některé relé vyžadují vyšší napětí, které není schopno Arduino dodat. Zde je popisováno relé, které lze ovládat s napětím 5 V. Na ovládací straně se nacházejí tři vývody:

 • VCC - Propojí se na VCC na Arduinu.
 • IN - Propojí se na některý digitální pin na Arduinu. Na obrázku je připojen na pin 9, který se nachází v levém horním rohu Arduino Pro Mini. Umístil jsem ho tam proto, abych mohl do elektrického obvodu přidat i SMD desku s 8 LED diodami. Deska vizualizuje logické stavy na pinu 9. Pokud je na pinu logická jednotka, červená LED dioda na modulu nesvítí. Pokud je na pinu logická nula, červená LED dioda na modulu svítí. Tento modul s relé je zapojen tak, že přes pin teče proud 1,5 mA.
 • GND - Propojí se na GND na Arduinu.

Na výstupní straně se nacházejí tři piny. Na tomto modulu nejsou označeny čísly, ale drobnými piktogramy. Fungují tak, že je vždy propojen pin 2-1 nebo pin 2-3.

 • Proto je vhodné na střední pin připojit například napájení a modul podle hodnoty na vstupu propojí první nebo druhou dvojici.
 • Na obrázku je střední pin připojen na VCC na Arduinu. Oba krajní piny jsou připojeny na dvě LED diody na desce. Přes desku se elektrický okruh uzavře na GND na Arduinu.
 • Takto to můžeme zapojit v případě, že všude používáme 5 V. V případě relé 12 V musíme zvážit, které piny můžeme propojit, abychom si náhodou nezničili chybným zapojením Arduino.

Program

Na otestování relé jsem upravil program Blink. Led dioda je na pinu 9 a intervaly jsou nastavena na 2 sekundy. Takto máte čas na sledování chování relé.

int led = 9;

void setup() {        
 // initialize the digital pin as an output.
 pinMode(led, OUTPUT);   
}

void loop() {
 digitalWrite(led, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(2000);        // wait for 2 second
 digitalWrite(led, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(2000);        // wait for 2 second
}

Zdrojový kód

Zdrojový kód se nachází na serveru GitHub.


20.03.2018


Menu