Nekonečné čakanie na Arduino Pro Mini ATmega328 5V

Zápisník experimentátora

Problémy s dodávkami tovaru z Hong Kongu, ktoré vyvolalo skenovanie každej zásielky na letisku, spôsobili, že nie a nie dôjsť miniatúrne Arduino, ktoré malo poslúžiť ako ovládač osvetlenia v kuchyni. Tak som trošku poštudoval, ako sa dajú naprogramovať priamo mikrokontroléry. Arduino ako ISP programátor sa javí byť ako pohodlná cesta na naprogramovanie miniverzie toho istého v malom. Na skúšku som objednal ATmega328P-PU a ATtiny85 zo Singapúru. O dva týždne sa môže začať testovať.


07.11.2013


Menu