Základné zapojenia pre Arduino

Zápisník experimentátora

Niektorí ľudia prejavia nekonečnú trpezlivosť s nami amatérmi, aby sme nespálili našich miláčikov náhodným zapájaním súčiastok a keďže jeden obrázok je hoden sto slov, našiel sa človek, ktorý pokreslil naozaj pekné obrázky zapojení. Farebné a prehľadné schémy. Musel na tom stráviť hodiny času. Celá zbierka je na adrese http://www.pighixxx.com/abc-arduino-basic-connections/.

Pozrite si napríklad, ako krásne nakreslil zapojenie LCD displeja, o ktorom som básnil v predchádzajúcom príspevku.

23.11.2013


Menu