Meranie teploty v kancelárii

Zápisník experimentátora

Kolegovia v práci sa pravidelne v pondelok sťažujú, že je v zime v kanceláriách po víkende zima. Tak som sa rozhodol, že z pocitov urobíme vedu a odmeriame si to. Skombinoval som LCD displej, teplomer DS18B20 a hodiny reálneho času a poskladal som toho malú meteostanicu. Tá sa v piatok schová niekde v kancelárii a v pondelok ráno sa môžeme kochať, aké mrazy sme tam mali.

Meteostanica zatiaľ meria minimum a maximum teploty a vypisuje to na LCD. Keďže hodiny reálneho času, ktoré mám doma, majú v sebe ako bonus 4 kB EEPROM, chcel by som do meteostanice ešte doplniť monitorovanie podobného druhu, ako som použil pri merači tmy.

11.12.2013


Menu