Meranie tmy

Zápisník experimentátora

Pre potreby nastavenia parametrov môjho ovládača osvetlenia v kuchyni som napísal malý program, ktorý meria minimum a maximum osvetlenia v desaťminútovom intervale a výsledky ukladá do EEPROM v Arduine.

Meranie je jednoduché, cez fotorezistorový senzor. Výhodou takéhoto merania je to, že je úplne jedno, či niekto v noci prichádza do kuchyne a zapína svetlo. Ovplyvní tým iba hodnotu maxima. Minimum ostáva nezmenené a po stiahnutí údajov by malo vykresliť peknú krivku, ako sa ráno postupne rozvidnievalo.
Odmeriam takto niekoľko večerov, aby sa dala potom správne nastaviť citlivosť, kedy má Arduino zapínať LED osvetlenie a kedy ho má vypínať.

05.12.2013


Menu