Odštiepenci opúšťajú Arduino IDE?

Zápisník experimentátora

Zaujímavé veci sa dejú v tábore odštiepencov z Arduino.org. Pred pár mesiacmi vytvorili klona pôvodného IDE pod verziou 1.7.x, čím zaviedli do číslovania poriadny chaos, pretože to naznačovalo nejakú pokrokovejšiu verziu voči originálu, ktorý má momentálne verziu 1.6.5. Za to si zlízli obrovskú kritiku na Internete. Toto svoje IDE vyvíjali len minimálne. Kde tu sa objavila drobná úprava. Ale to tempo úprav bolo rádovo nižšie voči tomu, čo sa deje na Arduino.cc. Zdalo sa, že proste nemajú na to ľudí.

A odrazu sa objavil program s názvom Arduino Studio. Nebudem to zbytočne naťahovať, zatiaľ nemá zmysel to inštalovať, lebo je to alpha verzia, ktorá nič nerobí a väčšina položiek hovorí, že pribudnú neskôr. Inštalačný program má 250 MB a po rozbalení 750 MB.

Po spustení sa sa v zozname procesov objavia dva stomegové procesy a jedno okno, ktoré len hmlisto pripomína pôvodné prostredie. Technologicky je to postavené asi na zapúzdrení jadra z prehliadača Chrome, ktoré je doplnené nejakou javascriptovou aplikáciou v podobe editora. Vizuálne sa to ale na prehliadač nepodobá, len v menu sú nástroje pre vývojárov, ktoré zobrazia po spustení to isté ako robí Chrome.

Kto by chcel sledovať ich činnosť podrobnejšie, tu je zoznam github repozitárov, v ktorých sa za posledné dni niečo deje a ktoré súvisia s týmto novým prostredím:

Linky:


23.06.2015


Menu