Knižnica súčiastok pre KiCad

Zápisník experimentátora

Hierarchy: KiCad

Na GitHub som umiestnil knižnicu súčiastok pre KiCad. Dal som do nej všetky súčiastky, ktoré som vytvoril. Väčšina tých súčiastok sa nenachádza v inštalácii programu. Zatiaľ som pre súčiastky pridal iba schémy a pre každú súčiastku je k dispozícii aj obrázok, aby bolo vidno, ako súčiastka bude vyzerať v editore Eeschema.

Zoznam súčiastok

V zozname sa nachádza aktuálny zoznam súčiastok:

 • 74HC4050 - Logic level shifter.
 • 78L33 - Linear voltage regulator.
 • Arduino Pro Mini - Small cheap Arduino.
 • Arduino Uno - Rev. 3.
 • ATtiny85 - Microcontroller from Atmel.
 • CD4505BE - Logic level shifter.
 • DFPlayer Mini - MP3 player.
 • DHT11 - Temperature sensor.
 • DS18B20 - Temperature sensor.
 • Electret Microphone - Electret condenser microphone.
 • ISP - ISP connector.
 • LCD 16x02 - LCD display.
 • LED RCGB - RGB LED with common cathode.
 • NeoPixel Stick - WS2812 8x 5050 RGB LED with integrated drivers.
 • Nokia 5110 - LCD display.
 • SWD - SWD connector.
 • TFT SPI 1.44 128x128 ILI9163 - LCD display.
 • TSOP4838 - IR receiver. 

GitHub

https://github.com/RoboUlbricht/kicad.lib


22.04.2016


Menu