Online prehľad registrov pre ATmega328P

Zápisník experimentátora

Vytvoril som ďalšiu aplikáciu. V tejto je možné zobraziť si tabuľku všetkých registrov konkrétneho mikrokontroléra. V tabuľke možno hľadať podľa názvu registra a podľa názvu bitu.

AVR Register Table

Pokiaľ ste niekedy hľadali podľa datasheetu, v ktorom registri je aký bit, viete, že je to dosť náročné. Bity, ktoré spolu súvisia, sú často umiestnené v rôznych registroch. Ľahko sa pri ich používaní pomýlite. Preto vznikla táto online aplikácia.

Pokiaľ nahliadnete do inštalácie Arduina, v adresári hardware\tools\avr\avr\include\avr\ nájdete množstvo hlavičkových súborov pre každý mikrokontrolér. V súboroch sú popísané jednotlivé bity registrov. Vyzerá to napríklad takto (iom328p.h).

#define DDRB _SFR_IO8(0x04)
#define DDB0 0
#define DDB1 1
#define DDB2 2
#define DDB3 3
#define DDB4 4
#define DDB5 5
#define DDB6 6
#define DDB7 7

Vidíte, že to majú dosť logicky usporiadané, preto nebol až taký problém to rozparsovať a prekonvertovať do podoby JSON. Ku tomu je už len aplikácia v AngularJS, ktorá to prevedie do tabuľky s možnosťou hľadania a máte jednu šikovnú pomôcku na hľadanie v registroch.

Zatiaľ sú tam len tri mikrokontroléry ATmega328P, ATtiny84 a ATtiny13A. Ale nie je problém pridať aj ďalšie. Vybral som také, čo sa obvykle nejako spomínajú v súvislosti s Arduinom.


16.02.2017


Menu