Vývoj stránky - Hierarchia stránok

Zápisník experimentátora

Hierarchy: Vývoj stránky

Tento mesiac som sa zase pustil do programovania vzhľadu stránky. Konečne sa mi podarilo urobiť index stránok, hierarchiu a zoznamy predchodcov a nasledovníkov na stránke. Indexy sú zobrazované ako tlačidlá, aby bola aj navigácia na mobilných telefónoch pohodlná.

Index stránok

Tento index poskytuje zoznamy stránok, ktoré sú podľa potreby aj hierarchické.

  • Na úvodnej strane vľavo hore som umiestnil index koreňových stránok. To sú stránky, ktoré pod sebou obsahujú množstvo ďalších stránok. Toto je základné štartovacie miesto na prehliadanie tohoto webu.
  • Existuje aj celkový zoznam stránok, ktorý zobrazuje hierarchiu všetkých stránok.

Nasledovníci na stránke

Keďže teraz môže mať každá stránka v hierarchi N podriadených stránok, všetky podriadené stránky sa automaticky zobrazia na konci článku v podobe tlačidiel. Pekná ukážka je napríklad na stránke, ktorá popisuje API Arduina.

Predchodcovia na stránke

Všetky nadriadené stránky sú zobrazené v podobe tlačidiel pred článkom, čo uľahčuje navigáciu do nadradených stránok, kde sa obvykle bude vyskytovať zoznam stránok, ktoré súvisia s aktuálnou stránku. Pekná ukážka je napríklad na stránke, ktorá popisuje API Arduina.


17.06.2016


Menu