Inštalácia Node.js virtuálneho stroja vo VirtualBoxe

Zápisník experimentátora

Hierarchy: Node.js

Tento článok popisuje, ako si nainštalovať virtuálny stroj od firmy Bitnami. Ich pripravené virtuálky majú výhodu v tom, že už je všetko pripravené a nemusíte úplne všetko inštalovať. Iba si predinštalovaný stroj upravíte na svoje potreby.

Inštalácia

Virtuálny stroj sa dá stiahnuť z hypertextu VirtualMachines. Je na výber niekoľko verzií. Obvykle si vyberiete tú najnovšiu. V čase písania článku ňou bola verzia 7.8.0. Čiže mierne oneskorené voči oficiálne najvyššej verzii na Node.js, kde už bola verzia 7.9.0. Bitnami vyžaduje vytvorenie prihlasovacieho mena a hesla. Pokojne môžete použiť aj vlastný e-mail, nebudú vám zasielať žiadne zbytočnosti. Po stiahnutí získate súbor bitnami-nodejs-7.8.0-0-linux-ubuntu-14.04-x86_64.ova.

Ten sa do VirtualBoxu importuje funkciou menu File/Import Appliance. Vyberiete umiestnenie súboru na disku a dialóg vám ponúkne ďalšie nastavenia. Na nastavenia treba dvojkliknúť a potom sa objaví možnosť zmeniť parameter. Po stlačení tlačidla Import sa vytvorí nový virtuálny stroj. Virtuálny stroj spustíte tlačidlom Start.

Prihláste sa s nasledovnými parametrami:

  • ubuntu login: bitnami
  • password: bitnami

Program vás hneď vyzve na zmenu hesla, preto si nastavte vlastné. Keby ste to nejako poplietli, použite znovu príkaz passwd a nastavte si vlastné heslo. Dajte si vo Windows pozor na vypnutý NumLock. Mne sa tento virtuálny stroj vždy prepne a musím si NumLock zase zapnúť. Príkazom exit sa vráťte do prihlasovacieho menu a vyskúšajte nové heslo na prihlásenie.

Nastavenie

Pre istotu skontrolujte, či máte nastavenie siete pre tento virtuálny stroj ako Attached to: Bridget Adapter. Takéto nastavenie siete umožňuje virtuálnemu stroju pripojiť sa na Internet alebo k vašmu počítaču a tak isto aj umožňuje z počítača sa pripojiť ku virtuálke.

SSH

Aby sa vám pohodlnejšie pracovalo, potrebujete SSH prístup. Implicitne je SSH vo virtuálke vypnuté. Najprv skontrolujte, či je povolený SSH port (22).

sudo iptables -L | grep tcp

Ak nie je, povoľte ho príkazom

sudo ufw allow 22/tcp

Teraz potrebujeme zapnúť SSH server.

sudo mv /etc/init/ssh.conf.back /etc/init/ssh.conf
sudo start ssh

IP adresu vašej virtuálky zistíte pri prihlasovaní do virtuálneho servera alebo príkazom ifconfig. Spustite si program putty a zadajte do neho pripojenie na zistenej IP adrese a na porte 22. Putty síce bude protestovať, že nemá odtlačok virtuálneho stroja, ale ten si pokojne povoľte a nabudúce s tým nebude obťažovať. Ak sa vám objaví okno s prihlasovacím menom a heslom, podarilo sa to a môžete sa nabudúce prihlasovať takto. Prihlasovanie cez putty má tú výhodu, že máte lepšiu históriu zadávaných príkazov. Uvidíte o čom hovorím, keď zadáte príkaz, ktorý vypíše viac riadkov. V normálnom okne VirtualBoxu vám to rýchlo odroluje preč. Cez putty môžete pekne rolovať kolieskom myšky cez celý vypísaný text.

MC

Ako ľudia odchovaní na Windows určite budete chcieť pomôcku na prehliadanie obsahu disku a tu sa vám bude hodiť program mc. Nainštalujte ho a spustite.

sudo apt-get install mc
mc

Kontrola nainštalovanej verzie Node.js

Zadajte nasledovné prikazy a overte si, akú máte verziu Node.js a čo všetko je nainštalované cez npm, čo je balíčkovací systém pre Node.js. Nasledovný príkaz vypíše obsah globálneho repozitára do úrovne 0, čo pre vás znamená, že uvidíte iba koreňové balíčky.

node -v
npm list -g --depth=0

Kontrola cache Redis

Toto je činnosť, ktorú nemusíte nutne vykonať, ale môže sa vám hodiť. Podľa mojej skúsenosti majú v predinštalovanej virtuálke chybu a Redis je treba prekonfigurovať. Najprv príkazom grep zistite, či je port pre Redis zapnutý a keď nie je, upravte konfiguráciu a reštartujte server. Je vhodné príkazy vykonať v takomto poradí.

grep port ~/stack/redis/etc/redis.conf
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh stop redis
sudo nano ~/stack/redis/etc/redis.conf
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh start redis

Skontrolujte, či proces Redis funguje a je na správnom porte.

sudo ps aux | grep redis

Záverečné spustenie demo príkladov

Môžete vyskúšať moje príklady.

mkdir projects
cd projects
git clone https://github.com/roboulbricht/node.js-tests
cd node.js-tests

A spustite si pokusný príklad

cd 00-hello-world
node hello.js

Záver

Teraz máte virtuálny server pripravený na prácu a môžete na ňom ladiť svoje Node.js výtvory bez toho, aby ste si čokoľvek inštalovali na svoj hlavný počítač. Nič vám nebráni nainštalovať si Node.js aj tam a skúšať príklady lokálne.


28.04.2017


Menu