Gitara mesačného svitu

Zápisník experimentátora

Niekedy sedím za malým piánom (Yamaha Reface CP) a komponujem hudbu. Nie som žiaden hudobný génius, ale fascinuje ma matematický pohľad na hudbu. Sedím si za piánom a náhodne hrám nejaké sekvencie kláves a keď sa objaví náznak melódie, pokúšam sa ho prepracovať do podoby piesne. Pridávam akordy k melódii, pokúšam sa pridať ďalšie takty, hrám sa s opakovaním rôznych častí skladby a keď budem mať štastie, vznikne pieseň.

Túto melódiu som napísal pre moje deti. Melódia bola skomponovaná pre Clavinet (jeden z nástrojov na Yamaha Reface CP). Clavinet pripomína gitaru a neznie úplne dobre, keď sa na ňom pokúšate hrať akordy. Ale kombinácia samostatných tónov znie veľmi dobre. A ak ľavou rukou hráte na začiatku každého taktu prvú notu o oktávu až dve nižśie, získate veľmi pekný zvuk.

Na začiatku som mal iba veľmi malý kúsok piesne. Aj keď nepoznáte noty, z obrázku pochopíte, že sa v každom takte stále opakuje podobný motív. Iba sa trochu posunú noty, takže postupne zahrajú noty D, G, C a F. Toto som zopakoval v nasledujúcich štyroch taktoch s iným poradím nôt. A skladba bola na svete. Už stačilo iba pridať iba posledné štyri takty v inom rytme.

Takto som to deťom hrával niekoľko týždňov. A potom som pieseň prepísal do nôt pomocou programu MuseScore 3.2.3. Program je zadarmo, ale jeho možností sú dostatočne bohaté na to, aby ste v ňom ľahko zapísali hocijakú partitúru. V ukážke je vidno, ako som pomocou niekoľkých ďalších nástrojov dosiahol ten zvuk, ktorý si môžete vypočúť vo videu. Základná melódia je hraná na piáne. Pretože pôvodná melódia znela gitarovo, pridal som dve gitary. Klasická gitara hrá v každom takte arpeggio. To znamená, že postupne zahráte jednotlivé noty akordu, ktorý patrí k prvej note v každom takte. A basová gitara iba zdvojuje basovú linku z piána. Nezdvojuje ju úplne presne. Na niektorých miestach som posunul notu ešte o oktávu nižśie, aby som dosiahol trochu hlbší zvuk. Na záver som pridal tri violy, ktoré hrajú v každom takte jeden akord. Akordy sú hrané v rôznych obratoch, aby bola výsledná melódia čo najplynulejšia.

Pokiaľ nepoznáte noty, môže sa to javiť ako zložité, ale celý princíp je len v tom, že na začiatku taktu si určíte základný tón (D, G, C, F), k nemu si určíte príslušný akord (Dmi, C, G, F) tak, aby zodpovedal hranej stupnici (C) a na všetkých nástrojoch hráte iba tóny z daného akordu a na piáne hráte melódiu, ktorá sa skladá z tónov stupnice.

S akordami sa môžete hrať aj v rámci jedného taktu a vytvoriť tak aj dynamickejšie pasáže. Na poslednom obrázku to vidíte v treťom a štvrtom takte. Tu napríklad počujete rôzne obraty akordov Dmi, G, F, Dmi, Csus2 a C.

Kde je Arduino?

Priamo v tomto článku Arduino nefiguruje, ale chcel by som v krátkom čase pridať niekoľko článkov o programovaní syntetizátora pomocou dosky Teensy a tam sa nám bude jednoduchá melódia hodiť.

Podklady

Všetky súbory nájdete na nasledových serveroch.Video


03.08.2019


Menu