Rozlúčka s Pythonom

Zápisník experimentátora

Tieto stránky mám vytvorené v Google Cloude a o vykresľovanie obsahu sa stará Python. Celý web som naprogramoval pred niekoľkými rokmi, kedy to v App Engine bola jediná rozumná voľba. Ale časy sa menia a prichádza čas na zmenu.

Google mi oznámil, že už nepodporujú Python 2.7. Neznamená to síce okamžitú zmenu, ale je jasné že v priebehu niekoľkých rokov budem musieť stránky premigrovať do nového systému. Je to trochu výzva, pretože nové jazyky pre App Engine nepodporujú všetky vlastnosti, ktoré boli k dispozícii pre Python. Ale na druhej strane mi to aj vyhovuje. Python nepoužívam v žiadnom inom projekte a tak je pre mňa dosť náročné, občas sa prepnúť do Python myslenia. Voľba vývojového prostredia do budúcnosti je jasná. Javascript a Node.js, v ktorom som za posledný rok napísal niekoľko serverov. Už som aj začal robiť zmeny a nové funkcie pre editor píšem len v Javascripte. Vďaka tomu, že sa dá používať jeden jazyk pre frontend aj backend, je vývoj výrazne rýchlejší a pohodlnejší.


15.02.2020


Menu