Jednoduchá vývojová doska pre ATmega328P v. 2

Zápisník experimentátora

Aktualizoval som schému k jednoduchej vývojovej doske pre Arduino. Presunul som umiestnenie konektorov na schéme a doplnil som aj označenie pinov podľa názvoslovia Arduina. Teraz sa dá lepšie zistiť, ktorý pin Arduina je v skutočnosti ktorý pin na mikrokontroléri ATmega328P. Vývojová doska je spájkovaná na stripboarde.

Stripboard sa vyznačuje tým,  že má vodorovné medené cestičky, ktoré sa hodia na osadzovanie mikrokontrolérov. Nemusíte potom spájkovať veľa prepojovacích vodičov, ktoré sú nahradené medenými cestičkami. Cestičky ale musíte na niektorých miestach prerušiť. Na to sa používa vrták do železa vhodného rozmeru. Jediný problém je pri ISP konektore, na ktorom musíte cestičky prerušiť pomocou ostrého noža priamo medzi pinmi.

Túto dosku som našiel počas rekonštrukcie bytu a teraz sa mi bude hodiť. Chcel by som na nej urobiť niekoľko experimentov, ktoré poslúžia ako základ na dosky, v ktorých by som chcel minúť nadbytočné zásoby DIP mikrokontrolérov ATmega328P.Video
30.05.2021


Menu