Jóga tehlička a NeoPixel

Zápisník experimentátora

Hierarchy: WS2812

O NeoPixel Ring som napísal niekoľko článkov. Obvykle som ho zastrčil do breadboardu, aby som ho mohol fotografovať. Sú ale situácie, keď to nie je najvhodnejšie umiestnenenie. Našťastie sa mi podarilo kúpiť pomôcku, ktorá umožňuje tento problém vyriešiť. Jóga tehlička (yoga block), ktorú predávajú v športových obchodoch, alebo v obchodoch s drobnými predmetmi do domácnosti. Vôbec netuším, ako sa pomocou tehličky cvičí jóga, je to ale pevný kus penovitej gumy, do ktorej sa NeoPixel ľahko pripevní.

Na ukažku som pripevnil 3 NeoPixel Ring s 24 LED na jóga tehličku. Na plošnom spoji sa nachádzajú malé otvory, do ktorých sa presne zmestí špendlík. Ten pripevní NeoPixel Ring na povrch penovej tehličky. Tu sú všetky prstence pripojené na jeden výstup z Arduina, takže všetky zobrazia rovnaký obrázok. Takto som to zapojil len na rýchlu ukážku. Nič nebráni tomu, aby sa každý prstenec ovládal samostatne a rozsvietil rozdielne LED. Ale tomu sa budem venovať v nasledovnom článku.

Na druhom obrázku je odfotografované umiestnenie prstencov z predchádzajúceho obrázku v absolútnej tme. Na obrázku sa to nepohybuje ale program je napísaný tak, aby červené prstence pomaly rotovali. V trojici krása tohoto efektu veľmi vynikne.

Zdrojový kód

Zdrojový kód programu sa nachádza na serveri GitHub.


29.08.2021


Menu