Novinky na YouTube kanáli

Zápisník experimentátora

YouTube kanál mám od roku 2014. Za ten čas sa na ňom nazhromaždili rôzne videá, ktoré spolu tématicky nesúviseli. Preto som kanál rozdelil na niekoľko samostatných kanálov.Video


05.03.2022


Menu