Online kalkulačka na výpočet časovača v režime CTC

Zápisník experimentátora

Hierarchy: Časovač (timer)

Výpočet nastavenia časovača v režime CTC sme si ukázali v predchádzajúcom článku. Nie je zložitý, problémom je správne nastaviť všetky registre. Pre každý časovač v Arduine sa nastavenie líši. Aby ste si nemuseli pamätať všetky nastavenie, napísal som online aplikáciu, ktorá tento výpočet urobí za vás.

CTC Timer Calculator

Na Internete nájdete takýchto kalkulačiek viac, žiadna ale negeneruje funkčný vzorový kód priamo pre Arduino. V tejto mojej si nastavíte:

  • Frekvenciu Arduina - Obvykle je to 16 MHz.
  • Mikrokontroler - Momentálne sa dá použiť iba ATmega328P.
  • Požadovaný Timer - 0, 1 alebo 2. Timer0 ovplyvňuje interné funkcie na prácu s časom.
  • Požadovaná výsledná frekvencia - Na akej frekvencii sa má vyvolávať prerušenie.

Výsledkom je zdrojový kód, ktorý bliká obvyklou LED na pine 13. Ak použijete vzorový príklad, dostanete blikanie s frekvenciou 1 Hz. Tento kód si skopírujte do IDE Arduina a môžete testovať.


08.01.2017


Menu