Keď zlyhá Cloud

Zápisník experimentátora

Môžem sa s vami podeliť o skúsenosť so zlyhaním Cloudu. Moje stránky mám umiestnené v Google App Engine. Pred pár dňami im na niekoľko hodín zlyhala dôležitá služba, ktorá sa nazýva Memcache. Tá umožňuje stránkam si odkladať často používané údaje. Obvykle sa využíva na to, aby nebolo nutné pri každom načítaní stránky pristupovať do databázy.

Vďaka tomu mi čiastočne nefungoval celý web. Na mnohých miestach sa zobrazili iba prázdne stránky bez údajov. Ale po pár hodinách to opravili. Chyba zasiahla úplne všetkých užívateľov Google App Engine. Páči sami, ako Google celý priebeh incidentu dokumentuje. Nič pred nami nazatajili a celý postup opravy aj s následnou analýzou majú prístupnú na webe. Na tomto linku si môžete pozrieť, ako vyzerá popis incidentu v Google App Engine.


09.11.2017


Menu