A/D převodník - TL431 externí referenční napětí

Zápisník experimentátora

Hierarchy: A/D prevodník

V článcích o A/D převodníku jsme se již věnovali internímu referenčnímu napětí. Pin AREF nám umožňuje připojit i externí referenční napětí, které si můžeme přizpůsobit svým požadavkům na měření. TL431 je součástka, která nám poskytuje takové referenční napětí. Je to levná součástka, kterou naleznete v množství výrobků. Například v zdrojích napětí, počítačích nebo LED driveru.

V tomto článku budeme TL431 používat v základním zapojení, kdy poskytuje referenci 2,5 V.

Piny

V příkladu ji budeme používat na breadboarde, proto budu popisovat pouzdro TO-92.

 • Katoda - Katoda se připojuje pomocí rezistoru na vstupní napětí. Rezistor omezuje velikost proudu. V datasheetu najdete doporučené hodnoty, kdy součástka poskytuje stabilní referenční napětí. Obvykle je ve schématech pro 5 V doporučeno použít rezistor 1,8 k. Pokud vám nevadí mírně vyšší proud, použijte rezistor 1 k.
 • Anoda - Anoda se připojuje na GND.
 • Ref - Pokud chceme používat referenční napětí 2,5 V, propojíme tento pin spolu s katodou.

Arduino

Arduino a TL431 si zapojíme podle tohoto schématu. TL431 je připojeno na pin AREF. Analogové měření provádíme pomocí potenciometru na pinu A0.

Příklad

V příkladu mám na breadboardu potenciometr a TL431. Propojovacími vodiči jsou obě součástky připojeny na Arduino Uno. Potenciometr je připojen na pin A0. TL431 je připojen na pin AREF.

Nejprve se pomocí funkce analogReference nastaví externí referenční napětí. Pak se změří analogová hodnota na potenciometru a vypíše se na sériový port.

const double tl431_ref = 2.5;
int value;
double value_v;

void setup() {
 analogReference(EXTERNAL);

 Serial.begin(115200);
 Serial.println("ADC TL431 External reference");
}

void loop() {
 value = analogRead(A0);
 Serial.print("value = ");
 Serial.print(value);
 value_v = value * tl431_ref / 1023;
 Serial.print(", ");
 Serial.print(value_v);
 Serial.println(" V");
 delay(1000);
}

Zdrojový kód

Zdrojový kód se nachází na serveru GitHub.


16.11.2018


Menu