A/D převodník - Měření pomocí přerušení

Zápisník experimentátora

Hierarchy: A/D prevodník

V předchozím článku jsme si naprogramovali analogové měření, které neblokovalo Arduino během měření. Konec měření jsme kontrolovali pomocí bitu ADSC. Konec analogového měření můžeme kontrolovat i pohodlněji pomocí přerušení, které nám Arduino na konci měření zavolá. V tomto článku si ukážeme, jak se to dá naprogramovat.

Příklad

Pokud používáme proměnné v normálním kódu i v přerušení, musíme je označit jako volatile, aby kompilátor věděl, že je má při každém použití aktualizovat a má je zapisovat do RAM. Nastavení registrů je podobné jako v předchozím příkladu, pouze přibylo nastavení bitu ADIE, které zapíná použití přerušení na konci A/D konverze.

Zbytek programu tvoří dvě podmínky, které obsluhují konec A/D konverze, vypisují výsledek na sériový port a zapínají další analogové měření.

const byte adc_pin = A0; // = 14 (pins_arduino.h)
volatile int adc_value;
volatile bool adc_done;
volatile bool adc_busy;
unsigned int something_different = 0;

void setup() {
 Serial.begin (115200);
 Serial.println("ADC with interrupt");

 ADCSRA = bit(ADEN) // Turn ADC on
      | bit(ADIE) // Enable interrupt
      | bit(ADPS0) | bit(ADPS1) | bit(ADPS2); // Prescaler of 128
 ADMUX = bit(REFS0) // AVCC
      | ((adc_pin - 14) & 0x07); // Arduino Uno to ADC pin
}

// ADC complete ISR
ISR(ADC_vect) {
 adc_value = ADC;
 adc_done = true;
 adc_busy = false;
}

void loop() {
 // Last reading
 if (adc_done) {
  Serial.print("adc_value=");
  Serial.print(adc_value);
  Serial.print(", something_different=");
  Serial.println(something_different);
  delay(500);
  adc_done = false;
 }

 // Start new conversion
 if (!adc_busy) {
  adc_busy = true;
  // start the conversion
  bitSet(ADCSRA, ADSC);
 }

 // Do something
 something_different++;
}

Zdrojový kód

Zdrojový kód se nachází na serveru GitHub.


08.10.2018


Menu