Korg Volca signál Sync Out

Zápisník experimentátora

Syntetizátory Korg Volca majú dva 3,5 mm jacky, pomocou ktorých sa synchronizujú s ostatnými hudobnými nástrojmi. Jeden jack slúži na príjem synchronizačného signálu a druhý synchronizačný signál vysiela. V tomto článku budeme skúmať signál Sync Out.

Sync Out

Signál Sync Out má tvar pulzov 5 V s dĺžkou 15 ms. Pulzy sú vysielané s rozlíšením 2 PPQN (pulses per quarter note). Čiže počas jednej štvrťovej noty sa vyšlú dva pulzy. To je relatívne málo, pretože napríklad MIDI používa 24 alebo viac PPQN. Ale syntetizátory Korg Volca obsahujú jednoduchý sekvencér s šestnástimi pozíciami pre šestnástinové noty a tak môžeme vypočítať, že počas jednej sekvencie sa vyšle 8 pulzov.

Na synchronizáciu by sa mali používať mono jacky, ale tie sú horšie dostupné a tak rovnako dobre poslúži aj stereo jack.

Synchronizácia má svoje úskalia. Napríklad pri zapnutí syntetizátora je niekoľkosekundový pulz. Alebo vás prekvapí aj to, že pulzy sa vysielajú stále a nielen vtedy, keď spustíte sekvencér. Ten dlhý pulz pri zapnutí syntetizátora sa dá ľahko vysvetliť. Pozrime si schému zapojenia, ktorá je pravdepodobne pre všetky syntetizátory Volca rovnaká.

Na obrázku je vidno, že po zapnutí sa objaví na výstupe 5 V a bude tam dovtedy, kým tranzistor Q12 nezopne. To sa pravdepodobne stane až po inicializácii mikrokontroléra v syntetizátore. Preto sa pri zapnutí syntetizátora objaví ten úvodný dlhý pulz. Môžete si to pozrieť na priloženom videu, kde je celý priebeh pulzov na Sync Out dobre vidno.

Prvý pokus

Zo schémy zapojenia je jasné, že na výstup Sync Out môžeme zapojiť LED a rezistor. Tým sa vytvorí spojenie medzi 5 V a GND a LED bude počas pulzu svietiť. Síce len na 15 ms, ale to ľudskému oku stačí na to, aby spozorovalo krátke záblesky. Na fotografii to nie je dobre vidno, ale na výstup Sync Out je pripojený jeden jack a druhý koniec kábla je pripojený do zásuvky, ktorá je prispájkovaná na perfboard. Mám len 5-pinové stereo zásuvky. Stredný pin je GND a oba krajné piny slúžia na pripojenie ľavého a pravého kanála. Zvyšné piny sú prepojené s krajnými pinmi vtedy, keď nie je jack zastrčený. Keď je jack zastrčený, sú odpojené. Využíva sa to napríklad na odpojenie signálu z reproduktora v okamihu, ako sa zastrčí jack zo slúchadiel. V našom prípade ich nepotrebujeme.

A aby bol tento prípravok ľahšie prepojiteľný s breadboardom, nachádza sa tam aj odlamovacia lišta s piatimi otvormi, do ktorých je možné zastrčiť prepojovacie vodiče. V breadboard je zastrčená doska s LED a rezistormi, ktorú používam na to, aby som to nemusel stále zapájať priamo na breadboarde.

Druhý pokus

Pri ňom som použil Arduino. Zapojil som ho podľa tejto schémy. Na pin 3 prichádzajú pulzy z Korg Volca. Tento pin je použitý zámerne, pretože umožňuje reagovať na pulzy pomocou prerušenia.

Program je jednoduchý. Pomocou funkcie attachInterrupt si pripojíme obsluhu prerušenia. Je vhodné použiť aj makro digitalPinToInterrupt, pretože na rôznych Arduinach sa nachádzajú odlišné piny, ktoré reagujú na prerušenie z externého signálu. Takto vám príklad bude fungovať aj na Arduino Uno, aj na Arduino Micro, ktoré som použil v príklade. Pretože reagujeme na prerušenie typu CHANGE, musíme si funkciou digitalRead prečítať aktuálnu hodnotu na pine. A tú len zapneme aj na pine, na ktorom sa nachádza LED, aby sme videli bliknúť LED v okamihu prichádzajúceho pulzu.

const int INPUTPIN = 3;
const int LED = 9;

void onChange() {
  digitalWrite(LED, digitalRead(INPUTPIN));
}

void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(INPUTPIN), onChange, CHANGE);
}

void loop() {
  // nothing
}

Video

V priloženom videu si môžete celý experiment pozrieť a budete tam vidieť celé správanie sa Synch Out pulzov zo syntetizátora Korg Volca.

Zdrojový kód

Zdrojový kód sa nachádza na serveri GitHub.Video12.01.2021


Menu