Korg Volca signál Sync Out

Zápisník experimentátora

Syntezátory Korg Volca mají dva 3,5mm jacky, pomocí kterých se synchronizují s ostatními hudebními nástroji. Jeden jack slouží pro příjem synchronizačního signálu a druhý synchronizační signál vysílá. V tomto článku budeme zkoumat signál Sync Out.

Sync Out

Signál Sync Out má tvar pulzů 5 V s délkou 15 ms. Pulsy jsou vysílány s rozlišením 2 PPQN (pulses per quarter note). Čili během jedné čtvrťové noty se vyšlou dva pulzy. To je relativně málo, protože například MIDI používá 24 nebo více PPQN. Ale syntezátory Korg Volca obsahují jednoduchý sekvencer s šestnácti pozicemi pro šestnáctinové noty a tak můžeme vypočítat, že během jedné sekvence se vyšle 8 pulzů.

Na synchronizaci by se měly používat mono jacky, ale ty jsou hůře dostupné a tak stejně dobře poslouží i stereo jack.

Synchronizace má svá úskalí. Například při zapnutí syntetizéru je několikavteřinový puls. Nebo vás překvapí i to, že pulzy se vysílají stále a nejen tehdy, když spustíte sekvencer. Ten dlouhý puls při zapnutí syntetizátoru lze snadno vysvětlit. Podívejme se na schéma zapojení, která je pravděpodobně pro všechny syntezátory Volca stejná.

Na obrázku je vidět, že po zapnutí se objeví na výstupu 5 V a bude tam, dokud tranzistor Q12 nesepne. To se pravděpodobně stane až po inicializaci mikrokontroléru v syntezátoru. Proto se při zapnutí syntezátoru objeví ten úvodní dlouhý puls. Můžete si to podívat na přiloženém videu, kde je celý průběh pulzů na Sync Out dobře vidět.

První pokus

Ze schématu zapojení je jasné, že na výstup Sync Out můžeme zapojit LED a rezistor. Tím se vytvoří spojení mezi 5 V a GND a LED bude během pulsu svítit. Sice jen na 15 ms, ale to lidskému oku stačí na to, aby zpozorovalo krátké záblesky. Na fotografii to není dobře vidět, ale na výstup Sync Out je připojen jeden jack a druhý konec kabelu je připojen do zásuvky, která je připájení na perfboard. Mám jen 5-pinové stereo zásuvky. Střední pin je GND a oba krajní piny slouží k připojení levého a pravého kanálu. Zbývající piny jsou propojeny s krajními piny tehdy, když není jack zastrčený. Když je jack zastrčený, jsou odpojeny. Využívá se to například na odpojení signálu z reproduktoru v okamžiku, jak se zastrčí jack ze sluchátek. V našem případě je nepotřebujeme.

A aby byl tento přípravek snadněji propojitelný s breadboardom, nachází se tam také odlamovací lišta s pěti otvory, do kterých je možné zastrčit propojovací vodiče. V breadboardu je zastrčena deska s LED a rezistory, kterou používám na to, abych to nemusel stále zapojovat přímo na breadboardu.

Druhý pokus

Při něm jsem použil Arduino. Zapojil jsem ho podle tohoto schématu. Na pin 3 přicházejí pulzy z Korg Volca. Tento pin je použit záměrně, protože umožňuje reagovat na pulzy pomocí přerušení.

Program je jednoduchý. Pomocí funkce attachInterrupt si připojíme obsluhu přerušení. Je vhodné použít i makro digitalPinToInterrupt, protože na různých Arduinach se nacházejí odlišné piny, které reagují na přerušení z externího signálu. Takto vám příklad bude fungovat i na Arduino Uno, i na Arduino Micro, které jsem použil v příkladu. Protože reagujeme na přerušení typu CHANGE, musíme si funkcí digitalRead přečíst aktuální hodnotu na pinu. A tu jen zapneme i na pinu, na kterém se nachází LED, abychom viděli bliknout LED v okamžiku příchozího pulsu.

const int INPUTPIN = 3;
const int LED = 9;

void onChange() {
  digitalWrite(LED, digitalRead(INPUTPIN));
}

void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(INPUTPIN), onChange, CHANGE);
}

void loop() {
  // nothing
}

Video

V přiloženém videu si můžete celý experiment prohlédnout a budete tam vidět celé chování Synch Out pulzů ze syntezátoru Korg Volca.

Zdrojový kód

Zdrojový kód se nachází na serveru GitHub.Video13.01.2021


Menu