Experimenty s videom

Zápisník experimentátora

V predchádzajúcom mesiaci som vytvoril niekoľko videí. Snažil som sa s nimi doplniť medzeru v blogu. Niektoré texty obsahovali popisy, ale nemali dostatočnú výpovednú hodnotu. O nejakom efekte s LED môžete napísať tony textu a aj tak to nie je také, ako keď to vidíte vo videu. Ku každému videu som napísal aj niekoľko doplňujúcich komentárov. Každé video vzniká za konkrétnych podmienok a moja motivácie môže byť niekedy nepochopiteľná.

V prvom videu som si vyskúšať skombinovať zábery na seba s bežným výukovým videom. Urobiť výukové video nie je až také jednoduché, ak chcete mať sprievodný text skombinovaný s obrazom, kde sa stále niečo deje. Niekedy musíte aj súvisle hovoriť a nemáte dosť záberov, aby sa stále čosi v obraze dialo. Tak som vyskúšal použiť zábery priamo na mňa, kde vidíte, ako človek rozpráva. To vyplnilo priestor medzi zábermi, kde som ukazoval jednu staršiu vývojovú dosku. Pri výrobe tohoto videa som zistil, že takto sa ľahšie urobí video, ktoré obsahuje dve zvukové stopy. Slovenčina a angličtina majú rôznu dĺžku slov a nie je vôbec jednoduché urobiť vety s približne rovnakou dĺžkou, aby sa v oboch verziách videa stále niečo zaujímavé dialo. Zábery na človeka eliminujú tento problém a umožňujú vzniknuté hluché miesta predĺžiť alebo skrátiť podľa potreby.

V druhom videu som si chcel vyskúšať strihanie videa podľa hudby. Mal som pripravenú krátku skladbu s názvom Kráľ prichádza, v ktorej postupne graduje atmosféra a do rytmu hudby som strihal video, ktoré ukazuje blikanie piatich LED pomocou mikrokontroléra ATtiny85.

V treťom videu som použil nepodarené zábery na spájkovanie horúcim vzduchom. Niektoré zábery boli roztrasené, iné boli rozmazané. No skrátka katastrofa. Ale keď som použil svoju skladbu, v ktorej hrá cimbal, aj tieto nepodarené zábery získali nový dych. Rozmazané zábery boli trochu väčší oriešok, ale nakoniec som ich upravil do akože historických poškodených záberov so škrabancami a defektmi starých filmov. A úplne náhodou mi celkom vyšlo časovanie záberov s rytmom hudby, takže som nemusel až tak použiť tie isté, opakujúce sa zábery a samotné spájkovanie horúcim vzduchom je jeden neprerušený záber, ktorý sa skoro presne zhoduje s dĺžkou skladby.

Posledné video som mal pripravené už pred niekoľkými mesiacmi. Pôvodná dĺžka záberov bola 15 minút. Tu som použil techniku prepísania scenára podľa textov, ktoré zazneli vo videách. Napísal som podľa toho scenár, natočil som celý text scenára do samostatného záberu na mňa a to som použil ako základ videa. Do toho som už len postrihal existujúce zábery. Filmovanie toho videa som si užil, aj keď to bola náročná a dlhá práca. Video je dlhé, takže som v ňom improvizoval s existujúcimi skladbami, ktoré som mal v zásobe.Video

03.08.2021


Menu