Prispôsobenie vzhľadu úvodnej stránky

Zápisník experimentátora

Upravil som úvodnú stránku tak, aby sa lepšie zobrazovala na mobilných telefónoch. Odstránil som z nej všetky nepotrebné informácie. To boli hypertexty, na ktoré aj tak nik neklikal. A zmenil som poradie zobrazených informácií tak, aby ako prvé boli články a za nimi zoznam zmenených stránok.

Avízoval som postupné opúšťanie programovacieho jazyka Python. To som pri tejto zmene dodržal a všetky informácie na úvodnej stránke sú teraz vygenerované v Javascripte. Tieto vygenerované časti HTML sú uložené ako kompletné bloky v databáze a Python slúži iba na ich vykreslenie. Vďaka tomu som mohol na prvú stranu zobraziť obrázky, viac textu z článkov a dokončiť preklad stránok aj do iných jazykov. V Pythone by to bolo pre mňa náročné na čas. A výsledné zobrazenie úvodnej stránky je teraz rýchlejšie, pretože nie je potrebné tak často pristupovať do databázy.


27.05.2020


Menu