Přizpůsobení vzhledu úvodní stránky

Zápisník experimentátora

Upravil jsem úvodní stránku tak, aby se lépe zobrazovala na mobilních telefonech. Odstranil jsem z ní všechny nepotřebné informace. To byly hypertexty, na které i tak nikdo neklikal. A změnil jsem pořadí zobrazených informací tak, aby jako první byly články a za nimi seznam změněných stránek.

Avizoval jsem postupné opouštění programovacího jazyka Python. To jsem při této změně dodržel a veškeré informace na úvodní stránce jsou nyní vygenerované v Javascriptu. Tyto vygenerované části HTML jsou uloženy jako kompletní bloky v databázi a Python slouží pouze k jejich vykreslení. Díky tomu jsem mohl na první stranu zobrazit obrázky, více textu z článků a dokončit překlad stránek i do jiných jazyků. V Pythonu by to bylo pro mě náročné na čas. A výsledné zobrazení úvodní stránky je nyní rychlejší, protože není třeba tak často přistupovat do databáze.


27.05.2020


Menu