Zoznam článkov 2020

Blog

12/2020

23.12.2020 Pre začiatočníkov: Generovanie jednoduchého zvuku

V tomto článku si ukážeme, ako vie Arduino generovať zvuk. Bude to jednoduchý zvuk, takže od príkladu nečakajte žiaden zázrak. Ale ten zvuk bude dostatočne hlasný na to, aby vám po chvíli liezol na nervy.

02.12.2020 Pre začiatočníkov: Ako som ja bol začiatočníkom

Moje začiatky s Arduinom boli plné veselých momentov. Ešte predtým, ako som si kúpil prvé Arduino, chcel som si vyskúšať, či by som bol schopný vytvoriť nejakú elektroniku. A tak som si kúpil úplne náhodne najlacnejšiu elektronickú stavebnicu.

11/2020

15.11.2020 Drobná prestávka v písaní blogu

Prerábali sme byt a pretože sme boli nútení prerobiť aj elektrinu, nemohol som sa venovať písaniu blogu. Takže zo zdanlivo triviálnej prerábky kúpeľne sa vykľula prerábka kúpeľne a elektriny. Ale, pretože bolo treba klásť dlažbu a máme urobené dvere na mieru, museli sa zložiť spolu so zárubňami.

7/2020

20.07.2020 Node.js - Parsovanie MIDI súboru

V tomto článku si ukážeme, ako sa dá parsovať MIDI súbor pomocou javascriptu. Ako MIDI súbor použijeme stupnicu, ktorú si vygenerujeme v programe MuseScore. Na parsovanom obsahu si ukážeme, čo sa v samotnom súbore skrýva.

20.07.2020 Timer1 - 10-bitové PWM a potenciometer

V tomto článku si ukážeme, ako sa používa 10-bitový mód na timeri1. Aby sme si mohli hodnotu striedy pohodlne nastavovať, použijeme jeden potenciometer. Analógové meranie poskytuje 10-bitové rozlíšenie a preto nemusíme robiť žiadnu konverziu.

6/2020

17.06.2020 Timer1 - 8, 9 a 10-bit PWM

Funkcia analogWrite v Arduine podporuje iba 8-bitový mód. Na timeri1 si možete zapnúť aj 9 a 10-bitový mód, ktorý vám poskytne vyššie rozlíšenie pre PWM signál. V tomto článku si ukážeme, ako sa to dá urobiť.

5/2020

28.05.2020 Ladenie obsahu registra z mikrokontroléra

Aj ako užívatelia Arduina viete, že v mikrokontroléri sa nachádza veľa systémových registrov. Nastavením jednotlivých bitov v registri ovládate správanie rôznych periférií. Pred užívateľmi Arduina sú registre zabalené do funkcií.

27.05.2020 Prispôsobenie vzhľadu úvodnej stránky

Upravil som úvodnú stránku tak, aby sa lepšie zobrazovala na mobilných telefónoch. Odstránil som z nej všetky nepotrebné informácie. To boli hypertexty, na ktoré aj tak nik neklikal.

4/2020

12.04.2020 Ako použiť šablónu na prehľadné výpisy na sériový port

Ak chceme vypísať text na sériový port, používame na to objekt Serial a jeho funkciu print. Ak potrebujeme vypísať viac informácií, programovanie sa mení na nekonečné kopírovanie toho istého príkazu. V zdrojovom kóde sa objaví veľké množstvo skoro rovnakých príkazov, ktoré majú zmenený iba parameter.

03.04.2020 Node.js aplikácia ako Windows služba

V tomto článku si ukážeme, ako nainštalovať Node.js aplikáciu do Windows ako službu. To zabezpečí, že po zapnutí počítača bude aplikácia spustená.

3/2020

21.03.2020 Stmievač LED pomocou timera

Stmievanie LED diódy možno naprogramovať viacerými spôsobmi. V tomto článku sa zameriame na to, aby sme nemali v programe funkciu delay, ktorá brzdí beh programu tak, že sa už nemôže venovať ničomu inému. Nebudeme ani používať funkciu millis, ktorou sa dá odstrániť zdržiavanie programu.

01.03.2020 Arduino a bipolárny tranzistor ako spínač

V tomto článku si vysvetlíme, ako môžeme posilniť výstupný pin Arduina pomocou tranzistora. Účelom článku nie je vysvetľovať teóriu fungovania tranzistorov. Pri nej sa obmedzíme len na nevyhnutné minimum.

2/2020

15.02.2020 Rozlúčka s Pythonom

Tieto stránky mám vytvorené v Google Cloude a o vykresľovanie obsahu sa stará Python. Celý web som naprogramoval pred niekoľkými rokmi, kedy to v App Engine bola jediná rozumná voľba. Ale časy sa menia a prichádza čas na zmenu.

01.02.2020 Teensy MIDI kontrolér pre Kontakt 6

Občas sa na Internete objavia veci, ktoré ich autor vytvoril pre vlastné potešenie. Pozrime sa na dve videá, ktoré sa venujú mikrokontroléru Teensy. Vo videu sa objavujú dva mikrokontroléry Teensy 2.

Menu