Zoznam článkov 2018

Blog

12/2018

30.12.2018 DS18B20 - Parazitické napájanie

Integrovaný obvod na meranie teploty DS18B20 sa môže zapojiť dvomi spôsobmi. V normálnom zapojení sa na pin 3 pripojí VCC a obvod sa napája odtiaľ. Druhou možnosťou je prepojiť navzájom piny 1 a 3 a oba pripojiť na GND.

22.12.2018 ATtiny85 - A/D prevodník

V tomto článku sa budeme venovať A/D prevodníku v mikrokontroléri ATtiny85. Vychádzať budeme z predchádzajúcich článkov, v ktorých sme popisovali A/D prevodník v Arduine Uno. V tomto článku si ukážeme základné použitie prevodníka a vymenujeme si odlišnosti.

05.12.2018 General MIDI 1 Zvuková sada

Zjednodušene možno povedať, že General MIDI definuje zoznam zvukov. Nedefinuje to, ako tie zvuky majú znieť. Definuje iba zoznam názvov zvukov.

02.12.2018 Valčík pre Esterku

Naša malá Esterka má rada hudbu. Preto jej občas hrávam improvizované jednoduché melódie na syntetizátore. Používam na to malý syntetizátor Korg Volca FM.

11/2018

12.11.2018 A/D prevodník - TL431 externé referenčné napätie

V článkoch o A/D prevodníku sme sa už venovali internému referenčnému napätiu. Pin AREF nám umožňuje pripojiť aj externé referenčné napätie, ktoré si môžeme prispôsobiť svojim požiadavkám na meranie. TL431 je súčiastka, ktorá nám poskytuje takéto referenčné napätie.

03.11.2018 A/D prevodník - osembitové rozlíšenie

A/D prevodník v Arduino Uno má rozlíšenie 10 bitov. Ak nepotrebujeme také veľké rozlíšenie, môžeme použiť aj rozlíšenie 8 bitov. Získame tak prevod analógovej hodnoty na digitálnu hodnotu, ktorá má presne 8 bitov.

10/2018

23.10.2018 ATtiny85 a displej TM1637

Už niekoľko mesiacov píšem seriál pre začiatočníkov o mikrokontroléri ATtiny85. Tento mikrokontrolér môžete používať ako miniatúrnu náhradu Arduina. Ale miniaturizácia so sebou prínáša aj problémy.

21.10.2018 Arduino a displej TM1637

Niekedy potrebujeme z Arduina zobrazovať iba jedno číslo. Vtedy sa nám môže hodiť malý displej, ktorý zobrazuje údaje pomocou 7-segmentového displeja. Ideálnym riešením je modul TM1637, ktorý obsahuje na doske aj radič displeja, ktorý sa postará o to, aby boli na displeji zobrazené údaje.

11.10.2018 A/D prevodník - Free Running mód

A/D prevodník obsahuje jednu zaujímavú možnosť, ako merať analógový signál čo najrýchlejšie. Spustenie nového analógového merania môže byť vyvolané ukončením predchádzajúceho merania. Tento mód sa nazýva Free Running.

02.10.2018 LED pásik ako osvetlenie pre videokameru

Filmovanie Arduina pomocou hliníkového rámu na stole si vyžaduje poriadne svetlo. Ja som na to použil hliníkové polmetrové pásiky, ktoré som pripojil na laboratórny zdroj. Tieto pásiky pripevním k rámu počas filmovania, aby som získal rovnomerné svetlo, ktoré mi nahradí denné svetlo.

9/2018

24.09.2018 A/D prevodník - Meranie pomocou prerušenia

V predchádzajúcom článku sme si naprogramovali analógové meranie, ktoré neblokovalo Arduino počas merania. Koniec merania sme kontrolovali pomocou bitu ADSC. Koniec analógového merania môžeme kontrolovať aj pohodlnejšie pomocou prerušenia, ktoré nám Arduino na konci merania zavolá.

24.09.2018 Hliníkový rám ako pomôcka pre filmovanie zhora

Filmovanie drobných predmetov na stole je zložitejšie, než sa zdá. Pomocou statívu môžete filmovať iba zboku a vždy vám niečo bude prekážať. Preto som si vyrobil tento hliníkový rám, ktorý rieši všetky problémy.

21.09.2018 A/D prevodník - Meranie bez blokovania

Funkcia analogRead je naprogramovaná tak, že počas merania zablokuje mikrokontrolér. Počas toho času nemôžete robiť nič iné. Ak potrebujete lepšie využiť čas mikrokontroléra na spracovanie iných úloh, je vhodné upraviť analógové meranie tak, aby neblokovalo beh programu.

12.09.2018 A/D prevodník - Interné referenčné napätie

Pokiaľ budete používať v Arduine analógovo-digitálny prevodník, implicitne bude nastavený tak, že jeho referenčné napätie je AVCC. Toto implicitné nastavenie vám umožňuje merať s rozlíšením približne 4 mV. Na výber máte viac možností, ako toto rozlíšenie meniť.

10.09.2018 Korg Volca FM - Čínska improvizácia

Dlhší čas som premýšľal nad tým, či by sa pomocou Arduina nedala hrať monotónna čínska hudba. Preto som pomocou môjho syntetizátora Korg Volca FM nahral jednoduchú čínsku pentatonickú melódiu, na ktorej som si chcel vyskúšať základné metódy na vytvorenie vernej kópie melódie pomocou Arduina. Melódia sa skladá z dvoch častí.

8/2018

26.08.2018 MIDI v hudobných nástrojoch Korg

Keď si nájdete na Internete elektrickú špecifikáciu MIDI, nájdete iba škaredé oskenované obrázky spred tridsiatich rokov. Nezaškodí ale, keď sa poučíme od odborníkov. V jednom servisnom manuáli od firmy Korg som našiel peknú schému elektrického obvodu, ktorý používajú vo svojich syntetizátoroch.

20.08.2018 Arduino a MIDI out - akordy

Pokračujeme v našich experimentoch s MIDI. V predchádzajúcom článku sme si ukázali, ako sa zapája MIDI out a zahrali sme si niekoľko stupníc. Teraz je načase, aby sme vytvorili nejakú hudbu.

14.08.2018 NeoPixel Ring HSV - Návrat rotujúcich kruhov

V diskusii k videu o rotujúcich kruhoch zaznela otázka, či by sa červená farba nedala upraviť aj na iné farby. Tento článok sa venuje hľadaniu správnej farby. Pomocou troch potenciometrov si môžete upraviť základné parametre HSV farebného modelu a môžete si nastaviť aj rýchlosť rotácie.

07.08.2018 ATtiny85 - PWM

ATtiny85 má 3 PWM výstupy. Sú umiestnené na pinoch 0, 1 a 4. V tomto článku si ukážeme, ako sa PWM používa.

01.08.2018 ESP8266 - Zapisovanie textových reťazcov s HTML stránkou

Pri používaní ESP8266 ako webserver sa v príkladoch často stretnete so zápisom reťazcov, ktoré sú nesmierne prácne. Akákoľvek drobná zmena v HTML kóde stránky je strašne zložitá. C++11 nám umožňuje zapisovať textové reťazce pohodlnejšie.

7/2018

13.07.2018 Cica Mica proti ATtiny85

Petrík už nie je Bambíno a cvakanie vypínačom ho už nebaví. Na jeho miesto nastúpila Cica Mica a rada si cvaká vypínačom. Zopakuje sa úspech prvej krabičky, v ktorej bolo ATtiny13A? To nevieme.

6/2018

28.06.2018 Arduino a MIDI out

V tomto článku si ukážeme, ako môžeme pomocou Arduina ovládať hudobné nástroje. Budeme na to používať MIDI protokol, čo je sériový protokol, pomocou ktorého sa posielajú správy hudobným nástrojom. Tie podľa zaslanej správy vedia, akú notu majú práve zahrať.

09.06.2018 Korg Volca FM + PO-12 hrajú Phila Collinsa

Trochu som sa pohral so syntetizátormi, aby som odskúšal ich vzájomnú synchronizáciu a 16-krokový sekvencér. Volca FM je trojhlasý FM syntetizátor, ktorý je kópiou slávneho syntetizátora Yamaha DX-7. Rozmery a cena ho predurčujú na domáce experimentovanie, ale nie je problém ho používať aj profesionálne.

5/2018

11.05.2018 Získanie údajov o počasí pomocou ESP8266

V tomto článku si ukážeme, ako sa dajú stiahnuť online údaje o počasi pomocou mikrokontroléra ESP8266. Využijeme na to server openweathermap.org.

4/2018

29.04.2018 Získanie údajov o počasí pomocou Node.js

V tomto článku si ukážeme, ako sa dajú stiahnuť online údaje o počasi. Využijeme na to server openweathermap.org.

27.04.2018 Upravenie súboru robots.txt pre Blogger

Implicitné nastavenie blogu v službe Blogger zakazuje indexovanie stránok, ktoré sa nachádzajú na ceste /search. Ak na blogu používate menovky, budú implicitne zakázané, pretože sa nachádzajú na rovnakej ceste. Ak ich chcete mať indexované, použite tento postup.

21.04.2018 NeoPixel Ring HSV rotujúce kruhy

Nudnú teóriu o prevode medzi farebným priestorom HSV a RGB sme si ukázali v predchádzajúcom článku. V tomto článku využijeme opäť farebný priestor HSV. Budeme si pomocou neho vytvárať rotujúce animácie na NeoPixel Ring.

15.04.2018 NeoPixel Ring HSV test

NeoPixel Ring obsahuje v každom bode tri LED diódy, ktoré tvoria pixel. Výsledná farba sa nastavuje pomocou troch zložiek RGB. Takéto vytváranie farieb je pre človeka komplikované, pretože nie každý si vie predstaviť výslednú farbu, ktorá sa skladá z troch zložiek.

10.04.2018 Stabilizácia roztraseného videa pomocou programu ffmpeg

Každý z nás, kto niekedy natočil video voľnou rukou, pozná ten nepríjemný pocit, ktorý sa objaví, keď si prezeráte natočené video. Bez statívu je video skoro vždy roztrasené. A roztrasené video nepôsobí na divákov dobre.

3/2018

27.03.2018 ATtiny85 - Simulácia ohňa pomocou NeoPixel Ring

Pred dvomi rokmi som naprogramoval simuláciu ohňa pre Arduino Uno. V tomto článku sa pokúsime túto simuláciu urobiť pomocou mikrokontroléra ATtiny85. Aby nebol program úplne rovnaký, simuláciu mierne upravíme tak, aby sa dalo blikanie ohňa nastavovať.

13.03.2018 ATtiny85 vývojová doska na breadboarde

Prednedávnom som predstavil na týchto stránkach SMD vývojovú dosku pre mikrokontrolér ATtiny85. V dnešnom článku by som ju chcel ukázať v akcii. Táto vývojová doska sa včlenila medzi moje ďalšie dosky, ktoré používam na breadboarde.

09.03.2018 CTC timer v mikrokontroléri ATtiny84

ATtiny84 obsahuje dva timery. Jeden je 8-bitový a druhý timer je 16-bitový. V tomto článku sa pozrieme na časovače z hľadiska CTC režimu.

06.03.2018 Posun znakov prijatých cez sériový port

Posun znakov o určený počet písmen je nenáročnou úlohou, ktorá je vhodná aj pre začiatočníka. Pôvodná myšlienka pochádza z Cézarovej šifry, kde sa posúva o 3 znaky. Inou modifikáciou je algoritmus ROT13, kde sa posúva o 13 znakov.

05.03.2018 Aké znaky sa odosielajú do Arduina cez sériový port z Monitora?

Pre začiatočníka nie je ľahké pochopiť, že okrem viditeľných znakov sa v ASCII tabuľke nachádzajú aj neviditeľné znaky. Pomocou programu Monitor sériového portu môžeme jednoduchým spôsobom komunikovať s Arduinom. Tento program ukazuje, čo presne odošlete do Arduina.

2/2018

26.02.2018 ATtiny85 - Tlačidlá

Tlačidlá sú jednoduché súčiastky, pomocou ktorých môžete komunikovať s mikrokontrolérom. Obvykle sa využívajú mikrospínače, ktoré nájdete aj v bežnej spotrebnej elektronike. V dnešnom článku si vysvetlíme základné použitie tlačidiel a naprogramujeme si aj jednoduchý stavový automat, v ktorom budeme musieť ošetriť zákmity tlačidiel.

24.02.2018 Môže sa Arduino poškodiť, keď sa používa ako ISP programátor?

Túto otázku si kladú ľudia, ktorí sa pokúšajú pomocou Arduina naprogramovať iný mikrokontrolér. Ak sú k tomu mikrokontroléru pripojené iné súčiastky a v mikrokontroléri je program, ktorý manipuluje s pinmi, cez ktoré sa programuje, je reálna šanca, že sa Arduino vďaka tomu vyskratuje? Aby sme získali odpoveď na túto otázku, poďme sa pozrieť, ako ISP programovanie funguje. Algoritmus ISP programovania je nasledovný: Nastaví sa signál reset, ktorý cieľový mikrokontrolér prepne do programovacieho stavu.

13.02.2018 Stavový automat pre Arduino

Keď si vytvárate nejaký projekt pomocou Arduina a používate v ňom tlačidlá a LED diódy, obvykle vytvárate nejaký typ stavového automatu. Stavový automat reaguje pomocou tlačidiel na signály zvonku a pomocou výstupov zase odosiela signály von. Možno si ani neuvedomujete, že vytvárate automat, ktorý musí veľmi presne dodržať veľa pravidiel.

09.02.2018 Sledovanie nepretržitej komunikácie Arduina pomocou Node.js

Ak máte Arduino pripojené k počítaču a neustále odosiela do počítača nejaké údaje, môže sa stať, že sa komunikácia zastaví. Arduino sa zasekne, alebo sa rozpojí vytvorené spojenie cez sériový port. V tomto príklade si ukážeme, ako takúto komunikáciu sledovať v Node.

03.02.2018 Jednoduchá vývojová doska pre ATmega328P

Jednoduchú vývojovú dosku pre mikrokontrolér ATmega328P a jeho varianty si môžete ľahko poskladať na univerzálnom plošnom spoji. Ja som použil verziu, označovanú ako stripboard. Vyznačuje sa tým, že má vodorovné medené cestičky, ktoré sa hodia na osadzovanie mikrokontrolérov.

1/2018

24.01.2018 DPS3005 lacný programovateľný laboratórny zdroj

Ak patríte medzi nenáročných fanúšikov elektroniky a občas potrebujete nastaviteľný zdroj konštantného napätia alebo zdroj konštantného prúdu, potom si môžete kúpiť tento lacný zdroj. Predáva sa v niekoľkých modifikáciách a dá sa k nemu kúpiť aj krabička. Celý zdroj si z dodaných dielov poskladáte za dve hodiny.

20.01.2018 Andrej Sládkovič, AngularJS a Node.js

V dnešnom článku budeme pokračovať v spracovaní básne Marína od Andreja Sládkoviča. Cieľom je dostať túto báseň do Arduina, ale pretože pomocou samotného Arduina by vývoj trval dlho, urobíme malú zastávku v Node.js.

17.01.2018 Parsovanie výstupu z Arduina pomocou Node.js

V dnešnom článku si ukážeme, ako je možné výstup z Arduina parsovať v javascripte. Arduino bude merať teplotu pomocou senzora DS18B20 a výsledky bude odosielať na sériový port. Obsah zo sériového portu budeme spracovávať pomocou kódu v Node.

07.01.2018 Schmittov preklápací obvod ako oscilátor

Schmittov preklápací obvod umožňuje vytvoriť oscilátor pomocou malého množstva súčiastok. Stačí nám na to integrovaný obvod 74HC14, rezistor a kondenzátor. V tomto článku si vysvetlíme princíp fungovania oscilátora a budeme si vizualizovať priebeh napätí pomocou Arduina.

03.01.2018 ATtiny85 - Poistky

V predchádzajúcom článku som to zabudol spomenúť. Mikrokontrolér ATtiny85 je dodávaný v továrenskom nastavení na frekvencii 1 MHz. V tomto článku si vysvetlíme, ako toto nastavenie zmeniť a nastaviť vyššiu frekvenciu pomocou poistiek.

Menu