Zoznam článkov 2019

Blog

11/2019

30.11.2019 ESP8266 - HTTP server a AngularJS

Veľké množstvo príkladov pre ESP8266 používa prehliadač HTML len na zobrazenie statických stránok, ktoré vygeneroval mikrokontrolér. Takto ale fungoval Internet pred desiatimi rokmi. Dnes má v sebe každý prehliadač vysokovýkonné jadro, ktoré pomocou javascriptu dokáže premeniť statické stránky na dynamické.

9/2019

29.09.2019 Arduino USB MIDI in - Ableton Live 10

Pripojenie Arduina k počítaču ako USB MIDI nie je vôbec zložité. Stačí na to len Arduino Pro Micro, ktoré obsahuje mikrokontrolér ATmega32U4. Tento mikrokontrolér možno priamo pripojiť k USB.

11.09.2019 MIDI bez USB - Klasické konektory

Vo videu je vysvetlené typické zapojenie jednotlivých MIDI konektorov. Dnes už síce na mnohých syntetizátoroch nájdete iba USB konektory, pokiaľ ale potrebujete jednotlivé zariadenia medzi sebou prepojiť, klasický konektor túto úlohu dobre zvláda už dlhé roky. Video sa venuje najmä syntetizátorom firmy Behringer.

07.09.2019 Node-RED: ESP8266 a DS18B20

V dnešnom článku prepojíme dve úžasné technológie. Node-RED a jeho toky nám budú slúžiť ako server a ESP8266 budeme používať ako HTTP klienta, ktorý bude na server odosielať nameranú teplotu. V tomto článku využijeme vedomosti z dvoch predchádzajúcich článkov.

8/2019

13.08.2019 ESP8266 - HTTP server a senzor teploty DS18B20

V predchádzajúcich článkoch sme sa naučili vytvoriť HTTP server pomocou mikrokontroléra ESP8266. Doteraz sme zobrazovali statické stránky. Postupne sme sa naučili zobraziť stránky, ktoré boli v zdrojovom kóde programu, alebo boli uložené v súborovom systéme SPIFFS.

03.08.2019 Gitara mesačného svitu

Niekedy sedím za malým piánom (Yamaha Reface CP) a komponujem hudbu. Nie som žiaden hudobný génius, ale fascinuje ma matematický pohľad na hudbu. Sedím si za piánom a náhodne hrám nejaké sekvencie kláves a keď sa objaví náznak melódie, pokúšam sa ho prepracovať do podoby piesne.

7/2019

21.07.2019 Pre začiatočníkov: Oneskorený vypínač

Nadviažeme na predchádzajúci článok o NPN tranzistoroch. V ňom sme sa naučili, že zosilňujúci činiteľ tranzistora spôsobuje to, že veľmi malý prúd cez bázu tranzistora vytvára omnoho väčší prúd medzi kolektorom a emitorom. Pridaním kondenzátora do elektrického obvodu môžeme tento obvod zmeniť na oneskorený vypínač.

05.07.2019 Pre začiatočníkov: NPN tranzistor ako spínač

Elektronické zariadenia sa stávajú čoraz komplexnejšími a zložitejšími. To pre začiatočníkov znamená, že je zložité získať minimálnu úroveň znalostí bez toho, aby nemuseli študovať zložité veci. V tomto článku sa pozrieme na samotný začiatok.

6/2019

29.06.2019 Teensy syntetizátor

Niekedy ma zaujme aj projekt niekoho iného. Teensy 3.2 je výkonný mikrokontrolér, ktorý je kompatibilný s Arduino IDE.

13.06.2019 NeoPixel Ring HSV - Nekonečný príbeh

Predchádzajúce články (0, 1, 2) a videá o používaní farebného modelu HSV (hue, saturation, value) ukázali, že čitatelia majú stále problém nastaviť správnu hodnotu tak, aby získali želanú farbu na rotujúcom prstenci. V tomto článku sa to pokúsime vyriešiť. Pomocou dvoch tlačidiel a OLED displeja nastavíme vhodnú farbu a jej hodnotu si prečítame priamo na displeji.

4/2019

22.04.2019 Node-RED: Ladenie HTTP endpointu

Pracujem na pokračovaní článku o Node-RED. V pokračovaní článku sa budem venovať ESP8266 a senzoru teploty DS18B20. Ale predtým, ako to celé naprogramujeme, napíšem tento článok o ladení HTTP servera, ktorým je v podstate samotný tok, ktorý pripravujem pre ESP8266.

16.04.2019 ESP8266 - HTTP server, favicon a ošetrenie chýb

V predchádzajúcom článku sme zistili, že náš HTTP server nevie dobre spracovať hypertexty, ktoré smerujú na neexistujúcu stránku. Zistili sme, že prehliadač si sám ku každej stránke vyžiada aj súbor favicon.ico.

12.04.2019 ESP8266 - HTTP server s viac stránkami v SPIFFS

V predchádzajúcom príklade sme vytvorili HTTP server s tromi stránkami. Ak si pozriete zdrojový kód servera, nájdete tam adresár html, v ktorom sú zdrojové texty HTML stránok. V tomto adresári som navrhoval dizajn každej stránky.

11.04.2019 ESP8266 - HTTP server s viac stránkami

V tomto článku nadviažeme na články, v ktorých sme sa naučili vytvoriť jednoduchú stránku a dať jej pekný responzívny dizajn. Teraz sa pokúsime vytvoriť HTTP server, ktorý obsahuje viac stránok. Medzi jednotlivými stránkami sa bude dať prepínať pomocou hypertextov.

07.04.2019 ESP8266 - HTTP server a responzívny dizajn

V predchádzajúcom článku sme si vytvorili HTTP server s jednou stránkou. Stránky sa formátujú pomocou HTML značiek. Pomocou týchto značiek si navrhnete základnú štruktúru stránky, ktorá bude vyzerať amatérsky.

06.04.2019 Node-RED: Arduino a DS18B20

Node-RED vie pracovať so sériovým portom. V tomto článku si na sériový port pripojíme Arduino a senzor teploty DS18B20. Arduino bude výsledky merania odosielať cez sériový port a Node-RED ich bude parsovať do podoby, ktorá umožňuje ľahšie spracovanie.

3/2019

28.03.2019 Node-RED: Prvý tok

V tomto článku si ukážeme, ako sa vytvárajú toky. Bude to jednoduchý príklad, ktorý je založený na príklade z oficiálnej dokumentácie. Vytvorený tok bude mať jeden vstup, jednu funkciu, ktorá dáta modifikuje a jeden výstup na debug konzolu.

26.03.2019 Node-RED: Inštalácia

Node-RED je tokovo orientované prostredie, ktoré umožňuje vytvárať toky dát. Funguje ako balíček pre Node.js, ktorý sa nainštaluje na počítač.

10.03.2019 ESP8266 - HTTP server s jednou stránkou

V tomto článku si naprogramujeme HTTP server pomocou mikrokontroléra ESP8266. Bude to jednoduchý HTTP server, ktorý poskytuje jednu stránku. V príklade si ukážeme, ako takýto server naprogramovať.

2/2019

20.02.2019 Arduino IoT (Internet of Things)

Od IoT si aj veľké firmy sľubujú veľkú budúcnosť a aj Arduino nie je mimo. Za posledné mesiace sme zaznamenali, že aj Arduino Cloud aj Google Cloud prešli od betaverzii k dokončenejším verziám. Amazon a Microsoft až tak nesledujem, ale aj oni na IoT intenzívne pracujú.

08.02.2019 ESP8266 - Súborový systém SPIFFS

Mikrokontrolér ESP8266 umožňuje ukladať údaje pomocou súborového systému SPIFFS. Údaje sú ukladané do internej Flash pamäte. Flash pamäť je rozdelená na niekoľko blokov.

1/2019

30.01.2019 ESP8266 - Teplomer s DS18B20

V dnešnom článku by som chcel začať pracovať s témou jednoduchého teplomera, ktorú budem postupne vylepšovať. V prvom článku si navrhneme jednoduchý teplomer pomocou mkrokontroléra ESP8266 a integrovaného obvodu DS18B20. Výsledok budeme zobrazovať na OLED displeji.

05.01.2019 ATtiny85 - Teplomer s DS18B20

V tomto článku si vyrobíme miniatúrny teplomer. Použijeme na to mikrokontrolér ATtiny85 a integrovaný obvod DS18B20. Výsledok budeme zobrazovať na displeji TM1637.

02.01.2019 Arduino Slovakia v roku 2019

V roku 2019 pokračujeme v nastolenom kurze. Forma článkov na blogu sa ustálila do podoby, ako mi vyhovuje. Nastavil som si rozumný kompromis medzi potrebami našich detí a snahou venovať sa vo voľnom čase elektronike.

Menu