Seznam článků 2019

Blog

11/2019

30.11.2019 ESP8266 - HTTP server a AngularJS

Velké množství příkladů pro ESP8266 používá prohlížeč HTML pouze na zobrazení statických stránek, které vygeneroval mikrokontrolér. Takto ale fungoval Internet před deseti lety. Dnes má v sobě každý prohlížeč vysokovýkonné jádro, které pomocí javascriptu dokáže proměnit statické stránky na dynamické.

9/2019

29.09.2019 Arduino USB MIDI in - Ableton Live 10

Připojení Arduina k počítači jako USB MIDI není vůbec složité. Stačí na to jen Arduino Pro Micro, které obsahuje mikrokontrolér ATmega32U4. Tento mikrokontrolér lze přímo připojit k USB.

11.09.2019 MIDI bez USB - Klasické konektory

Ve videu je vysvětleno typické zapojení jednotlivých MIDI konektorů. Dnes už sice na mnoha syntezátorech najdete pouze USB konektory, pokud ale potřebujete jednotlivá zařízení mezi sebou propojit, klasický konektor tento úkol dobře zvládá už dlouhá léta. Video se věnuje zejména syntezátorům firmy Behringer.

07.09.2019 Node-RED: ESP8266 a DS18B20

V dnešním článku propojíme dvě úžasné technologie. Node-RED a jeho toky nám budou sloužit jako server a ESP8266 budeme používat jako HTTP klienta, který bude na server odesílat naměřenou teplotu. V tomto článku využijeme znalosti ze dvou předchozích článků.

8/2019

13.08.2019 ESP8266 - HTTP server a senzor teploty DS18B20

V předchozích článcích jsme se naučili vytvořit HTTP server pomocí mikrokontroléru ESP8266. Doposud jsme zobrazovali statické stránky. Postupně jsme se naučili zobrazit stránky, které byly ve zdrojovém kódu programu, nebo byly uloženy v souborovém systému SPIFFS.

03.08.2019 Kytara měsíčního svitu

Někdy sedím za malým piánem (Yamaha Reface CP) a komponuji hudbu. Nejsem žádný hudební génius, ale fascinuje mě matematický pohled na hudbu. Sedím si za piánem a náhodně hrám nějaké sekvence kláves a když se objeví náznak melodie, pokouším se ho přepracovat do podoby písně.

7/2019

21.07.2019 Pro začátečníky: Opožděný vypínač

Navážeme na předchozí článek o NPN tranzistorech. V něm jsme se naučili, že zesilující činitel tranzistoru způsobuje to, že velmi malý proud přes bázi tranzistoru vytváří mnohem větší proud mezi kolektorem a emitorem. Přidáním kondenzátoru do elektrického obvodu můžeme tento obvod změnit na opožděný vypínač.

05.07.2019 Pro začátečníky: NPN tranzistor jako spínač

Elektronická zařízení se stávají stále komplexnějšími a složitějšími. To pro začátečníky znamená, že je složité získat minimální úroveň znalostí, aniž nemuseli studovat složité věci. V tomto článku se podíváme na samotný začátek.

6/2019

29.06.2019 Teensy syntezátor

Někdy mě zaujme i projekt někoho jiného. Teensy 3.2 je výkonný mikrokontrolér, který je kompatibilní s Arduino IDE.

13.06.2019 NeoPixel Ring HSV - Nekonečný příběh

Předchozí články (0, 1, 2) a videa o používání barevného modelu HSV (hue, saturation, value) ukázaly, že čtenáři mají stále problém nastavit správnou hodnotu tak, aby získali požadovanou barvu na rotujícím prstenci. V tomto článku se to pokusíme vyřešit. Pomocí dvou tlačítek a OLED displeje nastavíme vhodnou barvu a její hodnotu si přečteme přímo na displeji.

4/2019

22.04.2019 Node-RED: Ladění HTTP endpointu

Pracuji na pokračování článku o Node-RED. V pokračování článku se budu věnovat ESP8266 a senzoru teploty DS18B20. Ale předtím, než to celé naprogramujeme, napíšu tento článek o ladění HTTP serveru, kterým je v podstatě samotný tok, který připravuji pro ESP8266.

16.04.2019 ESP8266 - HTTP server, favicon a ošetření chyb

V předchozím článku jsme zjistili, že náš HTTP server neumí dobře zpracovat hypertexty, které směřují na neexistující stránku. Zjistili jsme, že prohlížeč si sám ke každé stránce vyžádá i soubor favicon.ico.

12.04.2019 ESP8266 - HTTP server s více stránkami v SPIFFS

V předchozím příkladu jsme vytvořili HTTP server se třemi stránkami. Pokud si prohlédnete zdrojový kód serveru, najdete tam adresář html, ve kterém jsou zdrojové texty HTML stránek. V tomto adresáři jsem navrhoval design každé stránky.

11.04.2019 ESP8266 - HTTP server s více stránkami

V tomto článku navážeme na články, ve kterých jsme se naučili vytvořit jednoduchou stránku a dát jí hezký responzívní design. Nyní se pokusíme vytvořit HTTP server, který obsahuje více stránek. Mezi jednotlivými stránkami se bude dát přepínat pomocí hypertextu.

07.04.2019 ESP8266 - HTTP server a responzivní dizajn

V předchozím článku jsme si vytvořili HTTP server s jednou stránkou. Stránky se formátují pomocí HTML značek. Pomocí těchto značek si navrhnete základní strukturu stránky, která bude vypadat amatérský.

06.04.2019 Node-RED: Arduino a DS18B20

Node-RED umí pracovat se sériovým portem. V tomto článku si na sériový port připojíme Arduino a senzor teploty DS18B20. Arduino bude výsledky měření odesílat přes sériový port a Node-RED je bude parsovat do podoby, která umožňuje snadnější zpracování.

3/2019

28.03.2019 Node-RED: První tok

V tomto článku si ukážeme, jak se vytvářejí toky. Bude to jednoduchý příklad, který je založen na příkladu z oficiální dokumentace. Vytvořený tok bude mít jeden vstup, jednu funkci, která data modifikuje a jeden výstup na debug konzoli.

26.03.2019 Node-RED: Instalace

Node-RED je tokově orientované prostředí, které umožňuje vytvářet toky dat. Funguje jako balíček pro Node.js, který se nainstaluje na počítač.

10.03.2019 ESP8266 - HTTP server s jednou stránkou

V tomto článku si naprogramujeme HTTP server pomocí mikrokontroléru ESP8266. Bude to jednoduchý HTTP server, který poskytuje jednu stránku. V příkladu si ukážeme, jak takový server naprogramovat.

2/2019

20.02.2019 Arduino IoT (Internet of Things)

Od IoT si i velké firmy slibují velkou budoucnost a také Arduino není mimo. Za poslední měsíce jsme zaznamenali, že i Arduino Cloud i Google Cloud přešli od betaverzi k dokončenejším verzím. Amazon a Microsoft až tak nesleduji, ale i oni na IoT intenzivně pracují.

08.02.2019 ESP8266 - Souborový systém SPIFFS

Mikrokontrolér ESP8266 umožňuje ukládat data pomocí souborového systému SPIFFS. Údaje jsou ukládány do interní Flash paměti. Flash paměť je rozdělena na několik bloků.

1/2019

30.01.2019 ESP8266 - Teploměr s DS18B20

V dnešním článku bych chtěl začít pracovat s tématem jednoduchého teploměru, kterou budu postupně vylepšovat. V prvním článku si navrhneme jednoduchý teploměr pomocí mkrokontroléra ESP8266 a integrovaného obvodu DS18B20. Výsledek budeme zobrazovat na OLED displeji.

05.01.2019 ATtiny85 - Teploměr s DS18B20

V tomto článku si vyrobíme miniaturní teploměr. Použijeme na to mikrokontrolér ATtiny85 a integrovaný obvod DS18B20. Výsledek budeme zobrazovat na displeji TM1637.

02.01.2019 Arduino Slovakia v roce 2019

V roce 2019 pokračujeme v nastoleném kurzu. Forma článků na blogu se ustálila do podoby, jak mi vyhovuje. Nastavil jsem si rozumný kompromis mezi potřebami našich dětí a snahou věnovat se ve volném čase elektronice.

Menu