Aplikácie

Zoznam aplikácií

Rôzne aplikácie. Momentálne sú tu dve aplikácie, na ktorých som si testoval programovanie dynamickej stránky pomocou javascriptového frameworku AngularJS. Ten umožňuje pohodlným spôsobom formátovať údaje priamo do ovládacích prvkov v HTML. Pokiaľ vás zaujímajú podrobnosti o AngularJS, zobrazte si zdrojový kód stránky.

Ohmov zákon

Výpočet R, U a I podľa Ohmovho zákona.

AVR Timer Interrupts Calculator

Výpočet časovača(timera) s prerušením na požadovanej frekvencii.

Resistor E Series

Tabuľky hodnôt rezistorov v triedach E3, E6, E12, E24, E48 a E96.

AVR Register Table

Experiment. Table of all registers and bits. You can search entire table.

AngularJS Experimenty

Experimenty s AngularJS.