Arduino Slovakia

Stránky - história zmien

História stránok obsahuje všetky stránky, ktoré sú zotriedené podľa dátumu modifikácie. Hore sa nachádzajú stránky, ktoré sú zmenené ako posledné.

2/2022

17.02.2022 Interná EEPROM
Každé Arduino má tri druhy pamäte. Flash, v ktorej je program, RAM, v ktorej sa uchovávajú údaje počas behu programu a EEPROM, ktorá slúži na trvalé ukladanie údajov. Rôzne verzie Arduina majú EEPROM rôznej veľkosti.

12/2021

19.12.2021 WS2812
WS2812 je jedným typom programovateľnej RGB LED diódy. Predáva sa v podobe tyčiniek, krúžkov, pásov alebo samostatných LED. Umožňuje vytvárať nekonečné množstvo pestrofarebných efektov.

5/2021

30.05.2021 Mikrokontroléry
Zoznam mikrokontrolérov, ktoré sa používajú v Arduinach. Účelom tejto strany je poskytnúť rozcestník, na ktorom sa objavia ako podstránky všetky relevantné mikrokontroléry. Pri každom mikrokontroléri nájdete základné informácie o parametroch, ako doplniť jeho jadro do IDE Arduina a odkazy na články blogu, kde sa o tomto mikrokontroléri píše.

23.05.2021 ATmega328P na skúšobnom poli
Na tejto stránke je návod, ako poskladať jadro z Arduina na skúšobnom poli. ATmega328P-PU je mikrokontrolér, okolo ktorého je postavené Arduino Uno. Tento návod stavia verziu, ktorá beží na frekvencii 16 MHz.

23.05.2021 ATtiny85
Toto je stránka, ktorá slúži ako rozcestník na experimenty s menšou verziou Arduina. ATtiny85 má 8 kB flash pamäte, 512 SRAM a 512 EEPROM. Môže sa to zdať málo, ale aj do takej malej pamäte dokážete dostať dosť veľký program.

3/2021

03.03.2021 USBasp ako programátor
Pokiaľ sa človek viac venuje programovaniu mikrokontrolérov, uvedomí si, že má Arduino stále vyhradené pre ISP programovanie. Tak to síce funguje krásne, ale je dosť prácne pamätať si všetky tie prepojenia. Na časté programovanie slúži pohodlnejší spôsob.

12/2020

24.12.2020 Pre začiatočníkov
Každý užívateľ Arduina musí nejako začať. Nie je hanba, priznať si, že nič neviem. Preto je táto stránka rozcestníkom pre základné informácie, ktoré pokročilí užívatelia považujú za samozrejmosť.

7/2020

20.07.2020 MIDI
MIDI (Musical Instrument Digital Interface) je priemyselný štandard. Obsahuje špecifikácie pre softvér aj hardvér. Slúži na prenos dát medzi hudobnými nástrojmi a ďalšími kompatibilnými zariadeniami.

20.07.2020 Node.js
Toto je úvodná stránka k využitiu Node.js na spoluprácu s Arduinom. Node.

20.07.2020 Časovač (timer)
Arduino Uno používa mikrokontrolér ATmega328P a praktický každý mikrokontrolér v sebe obsahuje časovače. Časovače sa dajú využívať na množstvo úloh. Postupne sa s týmito možnosťami oboznámime.

20.07.2020 Tranzistor
Tranzistor je základný stavebný prvok každého elektronického zariadenia. Integrované obvody sa skladajú prevažne z tranzistorov. Základom tranzistora je niekoľko vrstiev polovodičových prechodov.

2/2020

15.02.2020 A/D prevodník
Analógovo-digitálny prevodník vykonáva prepojenie medzi analógovým a digitálnym svetom v Arduine. Okolité prostredie často poskytuje analógový signál, ktorý ale nevieme priamo spracovať. Potrebujeme si ho pomocou A/D prevodníka premeniť do digitálnej podoby.

1/2020

11.01.2020 DS18B20 Senzor teploty
DS18B20 je digitálny senzor teploty s rozlíšením 9-12 bitov. Komunikuje pomocou rozhrania One Wire. Datasheet s podrobnosťami je na stránke výrobcu.

11.01.2020 ESP8266
ESP8266 je lacný čip s podporou Wi-Fi. Výrobcom čipu je spoločnosť Espressif Systems. Čip sa pôvodne objavil na trhu ako AT príkazmi ovládaný Wi-Fi modem.

4/2019

28.04.2019 Korg Volca
Korg Volca je séria syntetizátorov od firmy Korg. Zaradil som ju sem preto, lebo každý syntetizátor má MIDI vstup a chcel by som napísať niekoľko článkov o ovládaní MIDI pomocou Arduina. Z celej série mám iba Korg Volca FM, ale pretože cena týchto syntetizátorov je veľmi priaznivá, možno ich budem mať časom viac.

10/2018

22.10.2018 Displeje
LCD displej patrí k základnej výbave každého experimentátora. Umožňuje zobrazovať rôzne informácie. Displeje sa od seba líšia spôsobom zobrazenia a rozlíšením obrazovky.

03.10.2018 Hliníkový rám pre videokameru
Hliníkový rám pre videokameru je pomôcka, ktorá udržuje videokameru v nastavenej vzdialenosti od stola. Kamera je umiestnená kolmo a sníma drobné predmety, ktoré sú pod ňou umiestnené. Ja ju používam na nakrúcanie videí o Arduine.

9/2018

12.09.2018 analogReference()
Funkcia nastavuje referenčnú hodnotu pre analógový vstup. Je to hodnota napätia, pri ktorej vráti funkcia analogRead výsledok 1023. Referenciu možno nastaviť na rôzne hodnoty, ale pre každé Arduino sa zoznam možných módov líši.

4/2018

21.04.2018 Rotačný enkodér
Rotačný enkodér (kódovač) je mechanická súčiastka, ktorá sníma polohu. Nemá krajnú polohu a možno ním otáčať neobmedzene na obe strany. V reálnom živote sa s ním stretávame napríklad v autorádiách alebo mikrovlnných rúrach.

3/2018

20.03.2018 Relé
Relé je súčiastka, pomocou ktorej môžete ovládať iné elektrické zariadenia. Funguje ako spínač. Na jednej strane je ovládané pomocou elektrických signálov a na druhej strane je schopné zapnúť alebo vypnúť iný elektrický obvod.

17.03.2018 SMD ATtiny85 vývojová doska
Toto je projekt vývojovej dosky pre mikrokontrolér ATtiny85. Doska je určená na prácu na breadboarde. Doska obsahuje základné súčiastky, potrebné na fungovanie mikrokontroléra.

09.03.2018 ATtiny84
Táto stránka slúži ako rozcestník pre experimenty s mikrokontrolérom ATtiny84. Mikrokontrolér má 8 kB flash pamäte, 512 B SRAM a 512 B EEPROM. Má podobné možnosti ako ATtiny85.

2/2018

24.02.2018 Projekty
Zoznam mojich projektov. Niektoré sú jednoduché pomôcky, iné sú zložitejšie. Na všetkých projektoch sa pokúsim dodať aj podklady, potrebné na ich výrobu.

1/2018

29.01.2018 DS1307 Hodiny reálneho času
DS1307 je integrovaný obvod s hodinami reálneho času. Vyznačuje sa jednoduchou konštrukciou a pomerne vysokou presnosťou. Nájdete ho na všetkých čínskych e-shopoch v podobe modulu, alebo samostatného integrovaného obvodu.

16.01.2018 Externá EEPROM
Externá EEPROM je jednou z najstarších technológií na trvalé ukladanie údajov. Obvykle je ovládaná pomocou protokolu I2C a nemá problémy s napätím 5 V. Pokiaľ vám nestačí malá EEPROM priamo v Arduine, môžete siahnuť po širokom spektre pamätí, medzi ktorými nájdete tú svoju veľkosť.

11/2017

14.11.2017 attachInterrupt()
Funkcia pripojí užívateľskú funkciu obsluhy prerušenia na pin externého prerušenia. To umožňuje vyhnúť sa periodickej kontrole nejakého pinu a reagovať iba na konkrétnu udalosť na pine. Typické úlohy, kedy je to potrebné je napríklad reagovať na rotačný enkodér alebo tlačidlo.

14.11.2017 Orange Pi
Orange Pi je jednodoskový mini počítač. Podobá sa na ďalšie mini počítače, ako sú napríklad Raspberry Pi alebo Banana Pi. Orange Pi vyvíja čínska spoločnosť Shenzhen Xunlong Software CO.

10/2017

08.10.2017 I2C
I2C je počítačová zbernica, vyvinutá firmou Philips. Používa sa na pripojenie rôznych periférií, pričom na prenos údajov sa používajú dva vodiče. Komunikácia prebieha tak, že jedno zariadenia hrá úlohu mastera (ovláda ostatné) a ostatné zariadenia hrajú úlohu slave.

9/2017

14.09.2017 Hodiny reálneho času
Hodiny reálneho času slúžia na sledovanie času. Hodiny sú pripojené na 3,3 V batériu, ktorá udržiava obvod v stave, ktorý umožňuje fungovanie hodín. Ostatné funkcie sú vypnuté.

12.09.2017 Súčiastky ku Arduinu
So samotným Arduinom toho veľa nedokážete. Nachádza sa tam iba jedna LED dióda. Skutočnú silu Arduina ale môžete rozvinúť pomocou obrovského množstva súčiastok.

8/2017

29.08.2017 Spájkovanie
Pokiaľ sa nabažíte experimentov na skúšobnom poli, určite si vyskúšate aj spájkovanie súčiastok. Minimálne budete musieť prispájkovať piny na moduly od Číňanov a pokiaľ budete vytvárať vlastné plošné spoje, všetky súčiastky sa pripevňujú spájkovaním. Jednoduchšie sa spájkujú súčiastky s drôtenými vývodmi.

7/2017

18.07.2017 Ako začať s Arduinom
Ak ste sa sem dostali po prvýkrát, môže byť pre vás svet Arduina záhadou. Nezúfajte. Arduino bolo navrhnuté presne pre takých ľudí, ako ste vy.

08.07.2017 0.96in 128x64 SPI OLED LCD Display
Na zobrazovanie informácii môžete používať aj tento OLED displej. Vyrába sa vo viacerých farebných modifikáciách. Pokiaľ môžete, používajte verziu SPI, pretože niekoľkonásobne prekonáva rýchlosťou I2C verziu.

05.07.2017 1 W tlmené LED svetlo
Tento projekt popisuje výrobu LED osvetlenia pomocou 1W LED diód. Výsledkom projektu je tlmené osvetlenie, ktoré produkuje rozptýlené svetlo odrazom od stropu. Je ovládateľné diaľkovým ovládačom bežného typu.

6/2017

27.06.2017 Stmievač LED pásika pomocou ATtiny85
K vytvoreniu tohoto stmievača ma inšpirovala vlastná lenivosť. Keďže človek si uvedomuje, že LED osvetlenie spotrebováva málo prúdu, začne byť pohodlný a prestane vypínať LED osvetlenie. Ale k tomu ono nebolo určené.

22.06.2017 Arduino MKR1000
Arduino MKR1000 je výkonná 32bitová doska, ktorá kombinuje funkcionalitu Zera a Wi-Fi. Je dizajnovaná tak, aby pomocou nej mohli začať skúmať IoT aj ľudia, ktorí nemajú veľké skúsenosti s bezdrôtovými sieťami. Je postavená pomocou mikrokontroléra Atmel ATSAMW25 SoC.

14.06.2017 AD9850 generátor signálov
AD9850 je integrovaný obvod, ktorý sa používa ako generátor frekvencie. Na Internete sa predávajú lacné plošné spoje, ktoré sú vybudované okolo tohto obvodu. Ideálne riešenie pre toho, kto nechce tráviť hodiny skladaním takého istého obvodu na vlastnom plošnom spoji.

14.06.2017 Svätojánska muška v pohári
Úlohou tohto projektu je simulácia blikania svätojánskych mušiek. A pretože je predstava blikajúcej mušky, ktorá je zatvorená vo fľasi, veľmi lákavá, výsledkom by mala byť ilúzia v sklenenom zaváraninovom pohári, ktorá by toto vytvorila. Pôvodne som to chcel zrealizovať v klasickom priehľadnom pohári, ale potom som vo výpredaji objavil krásnu vázičku s červenou farbou a výsledkom je toto.

12.06.2017 Arduino
Arduino je open-source platforma založená na mikrokontroléroch firmy Atmel a grafickom vývojovom prostredí. Skladá sa z hardverovej časti, ktorá kombinuje mikrokontrolér spolu s ďalšími nutnými súčiastkami do podoby kompletnej dosky. Táto doska má niekoľko digitálnych vstupov a výstupov a niekoľko analógových.

09.06.2017 Vývoj stránky
Celá stránka je vytvorená pomocou Google App Engine. Programovaná je v Pythone. Infraštruktúra Googlu mi umožňuje obrovskú flexibilitu a k dispozícii sú nástroje, ktoré bežný hosting nemá ako ponúknuť.

04.06.2017 Nákup súčiastok
Nakupovanie súčiastok pre elektronické experimenty je vždy trochu risk. Každý z nás má tendenciu nakupovať čo najlacnejšie a preto logicky hľadáme najlacnejších dodávateľov. Tí obvykle sídlia v pre nás vzdialených krajinách a tak si každý zákonite kladie otázku, kde je tá hranica, po ktorú sa ešte dá ísť, aby to bolo aj lacné, aj to naozaj prišlo poštou.

5/2017

30.05.2017 Arduino ako ISP programátor
Arduino možno použiť na programovanie iných mikrokontrolérov. Obvykle sa to dá využiť v prípade, že chcete namiesto celého arduina využiť mikrokontroléry ATmega328P alebo ATtiny85. Vtedy pomocou niekoľkých prepojovacích vodičov a vhodného programu v Arduine dokážete programovať samostatné mikrokontroléry.

4/2017

23.04.2017 Popis Arduino IDE
Arduino IDE je program, pomocou ktorého píšete programy pre Arduino. Keď máte program hotový, odošlete ho do Arduina, kde sa spustí. IDE umožňuje spravovať aktuálne verzie dosiek a nainštalovaných knižníc.

13.04.2017 Google Cloud
Tieto stránky sú umiestnené v Google Cloud. Tu nájdete súvisiace informácie. Nie všetko z toho vyslovene súvisí s Arduinom.

09.04.2017 O stránke
Arduino Slovakia je stránka pre všetkých nadšencov Arduina. Vytváram ju vo voľnom čase a slúži pre mňa ako zápisník poznatkov, ktoré som sa postupne s Arduinom naučil. Tieto poznatky môžete zdieľať so mnou.

3/2017

25.03.2017 Osvetlenie RC modelu lietadla
Na tejto stránke bude po dokončení projekt osvetlenia RC modelu lietadla. Osvetlenie bude ovládať mikrokontrolér ATtiny85 a bude ovládať tri okruhy. Na každom okruhu budú tri 3 W LED diódy.

11.03.2017 ATtiny13A
ATtiny13A je najmenší mikrokontrolér, ktorý môžete programovať cez Arduino IDE. Má 1 kB flash pamäte, 64 B SRAM a 64 B EEPROM. Vďaka týmto parametrom je už výzvou pre Arduino, pretože aj minimálne jadro si ukrojí dosť priestoru.

1/2017

08.01.2017 Prerušenia
Väčšina mikrokontrolérov používa prerušenia. Prerušenia umožňujú reagovať na externé podnety, zatiaľ čo sa hlavná aplikácia venuje svojej činnosti. Externý podnet môže prísť napríklad ako signál na pine, že došlo ku zmene úrovne z low na high, alebo ako signál z timera.

12/2016

21.12.2016 Internet vecí
Internet vecí (v angličtine sa môžete stretnúť so skratkou IoT - Internet of Things) je označenie pre komunikáciu medzi zariadeniami a Internetom. Na tejto stránke je problematika popisovaná z uhla pohľadu Arduina. Nájdete tu popísané možnosti, ako pomocou Arduina komunikovať s Internetom.

19.12.2016 Arduino - Zoznam základných dosiek
Stránka www.arduino.cc rozďeľuje svoje produkty do nasledovných kategórií.

15.12.2016 Sviečkové grafy
Táto stránka slúži ako úvodná strana ku zobrazovaniu meraných hodnôt pomocou sviečkových grafov. Tieto grafy umožňujú lepšie analyzovať veľké množstvá pomaly sa meniacich hodnôt. Primárne sa používajú vo finančnom sektore, ale rovnako dobre môžu poslúžiť aj pre Arduino.

15.12.2016 Arduino Pro Mini
Arduino Pro Mini je najmenším Arduinom, predávaným za cenu okolo 2 USD. Všetky predávané verzie vychádzajú zo základného návrhu na stránkach arduino.cc.

14.12.2016 Arduino MKRZero
MKRZero je ďalšia verzia Arduina Zero. Má veľkosť dosky MKR1000 a voči Zeru doplňuje niekoľko hardvérovych zmien. Je určené na jednoduchšie zapájanie na skúšobnom poli a cena je na úrovni klasického Arduina Uno.

04.12.2016 httpbin
Stránka httpbin.org ponúka službu httpbin. Tá je určená na testovanie HTTP požiadaviek.

04.12.2016 HTTPie
HTTPie je program, ktorý slúži na testovanie HTTP požiadaviek. Ovláda sa podobne ako známy program curl, primárne sa ale sústreďuje na uľahčenie komunikácie najmä pomocou dátového formátu JSON. HTTPie je napísaný v Pythone.

11/2016

10.11.2016 SWD board
Účelom tejto dosky je uľahčiť programovanie mikrokontrolérov Atmel SAMD. Tie sa programujú cez SWD konektor, ktorý má piny vzdialené 1,27 mm. Dosku je možné zasunúť do skúšobného poľa.

10.11.2016 SAM D10 Xplained Mini
Atmel SAM D10 Xplained Mini je vývojová doska, ktorá umožňuje pohodlným spôsobom testovať možnosti mikrokontroléra SAM D10. Je to jeden z menších 32-bitových mikrokontrolérov, ale má tie isté periférie a jadro ako všetky mikrokontroléry rady SAM D. Čiže je jasné, že sa s nim skôr alebo neskôr stretneme v projektoch, ktoré vychádzajú z dosky Arduino Zero.

10.11.2016 SMD 5 LED board
Tento plošný spoj uľahčuje prácu na skúšobnom poli. Obsahuje 5x SMD LED diódu a príslušné rezistory. Má 6 pinov, ktoré sa zastrčia do skúšobného poľa.

03.11.2016 SMD 3x 74HC595 board
Účelom tejto dosky je uľahčiť prácu s obvodom 74HC595 na skúšobnom poli. Primárne je určená na spoluprácu s doskou 8x RGB LED. Ak si pozriete zapojenie pinov obvodu, uvidíte že výstupy sa nachádzajú na jednej strane, ale jeden sa nachádza na druhej strane.

10/2016

31.10.2016 ShiftPWM
ShiftPWM je knižnica, ktorý využíva reťazenie obvodov 74HC595 na ovládanie väčšieho množstva LED. Primárne je určená na ovládanie RGB LED, ale nie je problém ju používať ani s jednofarebnými LED. Knižnica sa nachádza na stránke http://www.

24.10.2016 Ladenie programu v C++
Ladenie programov pre mikrokontrolér má svoje špecifiká. Nemáte k dispozícii také dokonalé nástroje na ladenie, ako napríklad poznáme z vývoja bežných desktopových aplikácií. Nič ale nie je stratené.

20.10.2016 Univerzálny plošný spoj
Univerzálne plošné spoje slúžia na rýchle vytvorenie obvodu, v ktorom sú súčiastky priletované. Vyrábajú sa v rastri 2,56 mm a majú rôzne veľkosti. Vyrábajú sa v dvoch prevedeniach.

08.10.2016 Rezistor
Rezistor je pasívna súčiastka, ktorá sa prejavuje v elektrickom obvode elektrickým odporom. Má síce aj ďalšie vlastnosti, ale tie sa až tak silno neprejavujú. Vo svete Arduina ho môžete využiť viacerými spôsobmi.

08.10.2016 HC-SR501 IR senzor pohybu
IR senzor umožňuje detekciu pohybu. Je citlivý na infračervené svetlo, čo v praxi znamená, že vidí pohyb ľudí, prípadne zvierat. Využíva sa na zistenie, či sa v jeho dosahu nachádza niečo živé, čo sa súčasne pohybuje.

07.10.2016 Nokia 5110
Nokia 5110 je monochromatický displej s rozlíšením 84x48 bodov. Pracuje na 3,3 V. Predávajú sa s bielym alebo modrým podsvietením.

05.10.2016 LED pásik
LED pásik (v angličtine LED strip) je ohybný plošný spoj, osadený SMD súčiastkami. Sú to LED čipy a rezistory. Predávajú sa namotané na kotúčikoch s dĺžkou 5 metrov.

04.10.2016 IR diaľkový prijímač
Diaľkové prijímače IR signálu sú malé súčiastky veľkosti tranzistora, ktoré vedia prijímať signál z diaľkových ovládačov. Tých ovládačov, ktoré bežne používame na ovládanie televízora. Stlačenie ľubovoľného tlačidla na ovládači prenesené vo forme krátkych impulzov infračerveného svetla do prijímača, kde je signál prevedený na číslo.

9/2016

19.09.2016 SMD 8 LED board
Tento plošný spoj uľahčuje prácu na skúšobnom poli. Obsahuje 8x SMD LED diódu a príslušné rezistory. Má 9 pinov, ktoré sa zastrčia do skúšobného poľa.

12.09.2016 Mikrospínač
Miktorospínač je mechanická súčiastka, ktorej úlohou je zopnúť elektrický okruh pri stlačení miniatúrneho tlačidla na jeho vrchnej časti. Obvykle má štyri vývody, pričo dva z nich sú vždy spárované. Môžete sa stretnúť aj so SMD súčiastkami, kde sa nachádzajú iba dva vývody.

12.09.2016 Zákmity tlačidiel
Skôr alebo neskôr sa každý dostane ku tomu, že chce niečo ovládať tlačidlami. Nájde si schému, na ktorej je tlačidlo a jeden pull-up rezistor a výsledok je pripojený na niektorý vstup Arduina. Poskladá si to a podľa digitálneho vstupu na pine bude zapínať a vypínať jednu LED diódu.

06.09.2016 LED tester
Na tejto stránke je tester LED diód. Tester používa zdroj konštantného prúdu, aby ho bolo možné používať s ľubovoľným napätím a nebolo nutné dávať pozor na výpočet predradných odporov rôznych LED. Schéma Na tester sa použije 5 identických zapojení.

06.09.2016 RGB LED tester
Pri testovaní RGB LED diód som si postavil malú testovaciu pomôcku. Umožňuje otestovať svietivosť RGB LED. V mojom prípade sa jednalo o typy so spoločnou katódou, ktoré majú piny v poradí R, GND, G, a B.

04.09.2016 Breadboard (skúšobné pole)
Skúšobné pole je nepostrádateľnou pomockou pre experimenty. Umožňuje bez problémov poskladať testovaný obvod a po ukončení ho zase ľahko rozoberiete. Je to možné vďaka plastovej doštičke s otvormi v pravidelných rozostupoch 2,54 mm, ktoré sú poprepájané do šikovne navrhnutých skupín pomocou plechových pružiniek vo vnútri.

8/2016

25.08.2016 NE555
NE555 je integrovaný obvod, používaný ako časovač alebo generátor pravouhlých signálov. Na trh sa dostal v roku 1971. Obvod obsahuje dva komparátory a a jeden preklápací obvod.

22.08.2016 Inštalácia ďalších knižníc do Arduino IDE
Arduino je dodávané s implicitnou sadou knižníc. Pokiaľ chcete k arduinu pripojiť nejaký modul, je vysoko pravdepodobné, že je ku nemu napísaná aj knižnica. Väčšinu knižníc nainštalujete ľahko, pretože sú skoro všetky umiestnené na GitHub a existuje ku nim pohodlný dialóg na inštaláciu.

17.08.2016 Arduino Zero
Arduino Zero je doska založená na 32-bitovom mikrokontroléri ATSAMD21G18. Veľkosťou aj rozložením konektorov sa podobá na Arduino Uno. Je v ňom použitý výkonný 32-bitový mikrokontrolér, ktorý pracuje na frekvencii 48 MHz.

16.08.2016 Senzor vyhýbania sa prekážkam
Senzor má jednoduchú konštrukciu, ktorá sa skladá z dvoch LED diód a jedného komparátora. Jedna LED dióda vysiela infračervené svetlo, ktoré sa odrazí od prekážky a vráti sa na fotodiódu. Je to síce primitívna forma senzora, ale v niektorých situáciach môže fungovať celkom dobre.

10.08.2016 Inštalácia ďalších dosiek do Arduino IDE
Implicitne je Arduino IDE nainštalované iba s podporou pre Arduino dosku s mikrokontrolérom typu AVR. Ďalšie dosky je nutné doinštalovať. Robí sa to pomocou Boards Managera.

10.08.2016 Softvér
Zoznam užitočných programov, ktoré vám pomôžu pri vývoji. Okrem samotného Arduino IDE existuje ešte veľa ďalších programov, ktoré môžete využívať. Napríklad na návrh plošných spojov, simulácie, alebo jednoduchú komunikáciu s Arduinom.

09.08.2016 8x RGB LED board
Táto doska obsahuje osem RGB LED diód. Je navrhnutá pre diódy so spoločnou katódou a piny sú umiestnené v poradí RCGB. Diódy majú veľkosť 5 mm a ich nožičky sú umiestnené od seba 1.

09.08.2016 KiCad
KiCad je free nástroj pre počítačový návrh elektronických zariadení. Pomocou neho je možné kresliť schémy a navrhovať dosky plošných spojov. KiCad je voľne šíriteľný program, ktorý nemá pre užívateľa žiadne obmedzenia.

7/2016

31.07.2016 Vibračné senzory
Vibračné senzory slúžia na zisťovanie otrasov. Existuje viacero rôznych princípov na sledovanie otrasov. Táto stránka je primárne určená na popis vibračných senzorov so strunkou.

23.07.2016 Používa Arduino jazyk Wiring?
Programovací jazyk Wiring je jeden z populárnych mýtov vo svete Arduina. Minimálne v tretine článkov o tom, ako sa Arduino programuje, nájdete tento mýtus. Jazyk Wiring totiž neexistuje a pôvod tohto slova má zaujímavú minulosť.

23.07.2016 Funkcie API
Zoznam funkcii API pre Arduino. Funkcie sú triedené do logických skupín. Vďaka týmto funkciám je Arduino ľahké na naučenie, pretože tieto funkcie pokryjú 90% vašich bežných požiadaviek na ovládanie periférii.

23.07.2016 detachInterrupt()
Funkcia odpojí užívateľskú funkciu obsluhy prerušenia na pine externého prerušenia. Používa sa spolu s funkciou attachInterrupt. Má zmysel len vtedy, ak počas behu programu potrebujete pripojiť a odpojiť obsluhu prerušenia len na určený čas.

20.07.2016 Arduino Uno
Arduino Uno je najčastejšie spomínanou doskou pre Arduino. Postavené je okolo mikrokontroléra ATmega328P. Má 14 digitálnych vstupov/výstupov a 6 analógových.

19.07.2016 Využitie PWM na ovládanie jasu 74HC595
Spomenul som, že je možné pomocou PWM ovládať jas diód. Na to je potrebná iba drobná modifikácia. Prepojte digitálny pin 6 a OE na 74HC595 (v predchádzajúcich programoch bol pripojený na GND, aby bol výstup trvale povolený).

19.07.2016 Animácie pomocou 74HC595
Keď sme sa pomocou predchádzajúcich programov dostatočne pohrali s rýchlosťou ovládania posuvného registra 74HC595, teraz prichádza na rad tá zábavnejšia časť. Môžeme začať tvoriť umenie. Umením bude rozumieť rozličné zapínanie a vypínanie LED, aby vznikali zaujímavé obrazce.

19.07.2016 74HC595 Reťazenie posuvných registrov
74HC595 má v sebe zabudovanú možnosť na reťazenie viacerých obvodov za sebou. Princíp je veľmi jednoduchý. Bity na jednej strane vchádzajú do registra a na druhej strane vychádzajú.

19.07.2016 74HC595 Posuvný register
Posuvný register je integrovaný obvod, ktorý umožňuje previesť informáciu zo sériovej na paralelnú. 74HC595 umožňuje takto meniť 8 bitov. V praxi to znamená to, že namiesto ôsmich vodičov potrebujeme iba tri (plus dva na napájanie, ale tie by sa museli prirátať aj k pôvodným ôsmim).

17.07.2016 Arduino Web Editor
Arduino Web Editor je snaha dostať písanie programov pre Arduino do cloudu. Toto je vo svete Arduina dosť nová vec a je prístupná iba od júna 2016. Preto je vysoko pravdepodobné, že sa tam bude ešte veľa vecí meniť.

13.07.2016 LED
LED diódy existujú v nespočetných verziách, farbách a výkonoch. LED dióda je polovodičová elektronická súčiastka, ktorá má schopnosť vyžarovať svetlo pri prechode elektrického prúdu. Svetlo vzniká následkom rekombinácie elektrónovo-dierového páru pri prechode polovodičom PN.

13.07.2016 Nelineárna citlivosť ľudského oka
Ľudské oko nemá rovnakú citlivosť na zmenu jasu. Prejaví sa to tak, že ak si pomocou Arduina odskúšame PWM na LED medzi hodnotami 0 a 255, budeme mať pocit, že sa LED strašne rýchlo rozsvieti a na konci už prakticky nevidíme rozdiel v zmene jasu. Toto vnímanie ľudského oka môžeme ćiastočne kompenzovať vhodne upravenými hodnotami jasu.

05.07.2016 Fotorezistor
Fotorezistor je najlacnejšia súčiastka, ktorá môže poslúžiť na meranie intenzity osvetlenia. Je to pasívna súčiastka, ktorej elektrický odpor klesá s narastajúcou intenzitou svetla. Obvykle sa vyrábajú zo sulfidu kademnatého.

05.07.2016 Meranie teploty
Senzory teploty merajú teplotu. Výsledok odovzdávajú rôznymi spôsobmi. Od nastavenia napätia až po rôzne protokoly.

05.07.2016 DHT11 Senzor vlhkosti a teploty
Toto je lacný senzor vlhkosti a teploty. Čo to znamená? Že teplotu meria v celých stupňoch a rovnako aj vlhkosť. Teraz si možno poviete, že je to pre vás málo presné.

04.07.2016 Učebnica C++
Táto učebnica je zameraná na C++ pre Arduino. Všetky vzorové programy, ktoré sú súčasťou učebnice, sú skompilovateľné pomocou Arduino IDE a odosielajú výstupy na virtuálny COM port v PC. V čase písania týchto textov bola aktuálna verzia IDE 1.

04.07.2016 Písanie komentárov
Keď napíšete program, obvykle pár dni rozumiete tomu, čo ste napísali. Po mesiaci sa k programu vrátite a nechápete, čo ste ktorým riadkom mysleli. Aby ste sa tomu chaosu vyhli a pomohli najmä sebe, používajte komentáre.

04.07.2016 Digitálny potenciometer MCP41100
MCP41100 je digitálny potenciometer s jedným kanálom a rozlíšením 8 bitov. Ovláda sa pomocou rozhrania SPI. Potenciometer má hodnotu 100k a má lineárny priebeh.

04.07.2016 Zdroj konštantného prúdu
Zdroj konštantného prúdu je užitočná vec. Napríklad pri ovládaní jasu LED diódy. Tieto simulácie som robil pre potreby testera na LED diódy.

04.07.2016 Mosfet driver
Cieľom týchto simulácií je vytvoriť driver, ktorý je možné bezpečne pripojiť ku Arduinu a ktorý môže ovládať veľké prúdy aj napätia. Mal by byť čo najrýchlejší pri spínaní a zbytočne sa nezahrievať. Najprv trochu objasnenia, čo v simulácii je čo: V2 je zdroj PWM signálu.

04.07.2016 Logic Level Shifter
Toto je simulácia prevodu logických úrovní medzi rôznymi systémami. Obvykle je treba pre Arduino napájané 5 V a senzor napájaný 3,3 V vložiť prepojovací mostík. Existuje niekoľko možností, pokiaľ sa jedná o prenos údajov len jedným smerom.

04.07.2016 LTspice IV
Program slúži ako simulátor obvodov. Jeho veľká výhoda je to, že je zadarmo. Je síce primárne nastavený na integrované obvody, ktoré vyrába jeho výrobca, drobnou modifikáciou ale z neho dostanete nástroj, ktorý dokáže simulovať vaše zapojenia a šetriť vám čas a peniaze za nákup súčiastok, ktoré si chcete vyskúšať len jednorázovo.

01.07.2016 Prvý program v C++
V každej učebnici programovania sa začína programom, ktorý na obrazovku vypíše text Hello world, alebo nejakú modifikáciu tejto vety. Aj my budeme v tejto tradícii pokračovať. Keďže programujeme Arduino, budeme vypisovať text Hello Arduino.

01.07.2016 C++ pre Arduino
Referenčná príručka jazyka C++ pre Arduino. Príručka slúži na oboznámenie sa s jazykom C++ a popisuje aj jednotlivé funkcie API Arduina. Texty v tejto časti sú písané tak, aby aj človek, ktorý v živote nevidel zdrojový text v C++, sa mohol pustiť do písania jednoduchých programov pre Arduino.

01.07.2016 Serial
Trieda Serial slúži na komunikáciu medzi Arduinom a počítačom alebo iným zariadením. Všetky Arduino dosky majú minimálne jeden sériový port. Komunikácia po sériovom porte používa UART zbernicu.

01.07.2016 Triedy API
Triedy sú v Arduine využité na sústredenie podobných funkcií. Napríklad na komunikáciu po rôznych zberniciach. Pre každý jeden protokol existuje samostatná trieda.

01.07.2016 pinMode()
Funkcia slúži na nastavenie konkrétneho pinu, aby sa správal ako vstup alebo výstup. Arduino má (podľa verzie dosky) rozdielny počet pinov. Typické Arduino Uno má 14 digitálnych vstupov, ale v prípade potreby môžete využiť ako digitálne vstupy aj analógové piny.

01.07.2016 LED dióda na pine 13
Skoro každé Arduino má jednu LED diódu priamo na doske. Obvykle je dióda pripojená na pin 13. Tento drobný konštrukčný prvok umožňuje začiatočníkovi vyskúšať Arduino bez toho, aby musel niečo skladať na skúšobnom poli.

6/2016

30.06.2016 Reakcia na zmenu v prúde údajov
Predstavte si, že z nejakého zdroja dostávate kontinuálny prúd údajov, ktoré sa menia len občas. Ako zabezpečiť reakciu len vtedy, keď došlo ku zmene údajov? Riešenie je jednoduchšie, než by ste čakali. Vystačíte si s jednou premennou, ktorá ukladá históriu a tú premennú porovnávate s prúdom dát.

27.06.2016 SMD 16 LED board
Tento plošný spoj uľahčuje prácu na skúšobnom poli. Obsahuje 16x SMD LED diódu a príslušné rezistory. Má 17 pinov, ktoré sa zastrčia do skúšobného poľa.

27.06.2016 SMD 74HC4050 board
74HC4050 je integrovaný obvod, ktorý slúži na zmenu úrovne logického signálu. Obvykle sa táto súčiastka nazýva aj level shifter. Táto doska slúži na preusporiadanie jeho pinov tak, aby sa dal pohodlne používať na skúšobnom poli.

27.06.2016 SMD 2x 74HC595 board
Účelom tejto dosky je uľahčiť prácu s obvodom 74HC595 na skúšobnom poli. Ak si pozriete zapojenie pinov obvodu, uvidíte že výstupy sa nachádzajú na jednej strane, ale jeden sa nachádza na druhej strane. Pri konečnom výsledku na plošnom spoji to nevadí, ale pri práci na skúšobnom poli z toho vzniká príšerný spletenec vodičov.

27.06.2016 SMD 74HC595 board
Účelom tejto dosky je uľahčiť prácu s obvodom 74HC595 na skúšobnom poli. Ak si pozriete zapojenie pinov obvodu, uvidíte že výstupy sa nachádzajú na jednej strane, ale jeden sa nachádza na druhej strane. Pri konečnom výsledku na plošnom spoji to nevadí, ale pri práci na skúšobnom poli z toho vzniká príšerný spletenec vodičov.

25.06.2016 random()
Funkcia generuje pseudonáhodné číslo. Má dve varianty. Jedna varianta určuje maximum.

25.06.2016 randomSeed()
Funkcia nastavuje počiatočnú hodnotu pre pseudonáhodný generátor čísel. Generátor generuje dlhé sekvencie postupností čísel, ktoré pripomínajú náhodné čísla. Nastavenie počiatočného čísla spôsobuje, že sa vždy sekvencia bude opakovať.

25.06.2016 pulseIn()
Funkcia prečíta dĺžku pulzu v milisekundách. Pracuje tak, že počká na začiatok pulzu a odmeria jeho dĺžku. Pulz môže byť HIGH alebo LOW.

24.06.2016 shiftIn()
Funkcia vykoná postupné prečítanie jednotlivých bitov na vstupnom pine. Funkcia postupuje podľa nastavenie poradia bitov tak, že urobí krátky pulz hodín na clockPin a potom prečíta hodnotu bitu na dataPin. Hodinový signál je signalizáciu pre druhú stranu, aby poslala ďalší bit.

22.06.2016 analogWriteResolution()
Funkcia nastavuje počet bitov hodnoty, ktorá vstupuje ako parameter funkcie analogWrite. Funkcia je použiteľná iba pre Arduino Due a Arduino Zero. Implicitná hodnota ja 10, aby bola zachovaná kompatibilita s Arduino Uno.

22.06.2016 analogReadResolution()
Funkcia nastavuje počet bitov výsledku, ktorý vráti funkcia analogRead. Funkcia je použiteľná iba pre Arduino Due a Arduino Zero. Implicitná hodnota ja 10, aby bola zachovaná kompatibilita s Arduino Uno.

22.06.2016 Makrá API
Makrá využívajú preprocessor jazyka C++. Arduino IDE ich má sústredené v súbore Arduino.h.

22.06.2016 map()
Funkcia premapuje číslo z jedného rozsahu do druhého. Hodnota z prvého intervalu in sa premapuje do intervalu out. Funkcia nekontroluje, či sa hodnota nachádza vo vnútri intervalu in.

21.06.2016 analogWrite()
Funkcia zapíše PWM hodnotu na pin. Funkcia sa obvykle využíva na nastavenie jasu LED diódy, alebo na nastavovanie rýchlosti motora. Na niektorých verziách Arduina možno na vybrané piny zapisovať aj DAC hodnotu.

20.06.2016 Rôzne úrovne logických signálov
Bežne kúpené Arduino UNO pracuje pri napätí 5 V. Veľa rôznych súčiastok a modulov ale pracuje na 3,3 V, čo prináša problémy. Obvykle nie je dobré pripojiť 5 V na vstup, ktorý je určený na 3,3 V.

20.06.2016 Honba za nízkou spotrebou
Poskladaním Arduina na skúšobnom poli je možné znížiť spotrebu na 16 mA. Ani to ale nie je neprekonateľná hranica. Stačí sa zamerať na možnosti uspania mikrokontroléra a razom sa dostanete na spotrebu 0,3 mA.

20.06.2016 Nezaradené stránky
Táto stránka slúži ako zhromaždisko nezaradených stránok. Keď sa tu nazhromaždí viac stránok rovnakej kategórie, presunú sa niekde do hierarchie. Niektoré z týchto nezaradených stránok môžu neskôr prejsť aj masívnym prepracovaním a zmenia sa na úplne iné stránky.

17.06.2016 shiftOut()
Funkcia vykoná postupné odoslanie jednotlivých bitov na výstupný pin. Funkcia postupuje podľa nastavenie poradia bitov tak, že najprv nastaví hodnotu bitu na dataPin a potom urobí krátky pulz hodín na clockPin. Toto je softvérová implementácia rovnakej funkcionality ako vykonáva rozhranie SPI.

17.06.2016 noTone()
Funkcia zastaví generovanie obdĺžnikového signálu na danom pine. Signál je možné nastaviť funkciou tone. Syntax void noTone(uint8_t _pin); Parametre _pin - Pin na ktorom sa má zastaviť geneovanie tónu.

17.06.2016 tone()
Funkcia generuje obdĺžnikový signal danej frekvencie. Strieda je 50%. Na pin sa dá pripojiť piezobzučiak alebo reproduktor (cez limitujúci rezistor).

17.06.2016 delayMicroseconds()
Funkcia pozastaví beh programu na definovaný čas. Pokiaľ nie je potrebné počas čakania vykonávať inú činnosť, je táto jednoduchá funkcia základom skoro každého programu. Funkcia je prerušovaná prerušeniami, takže v nich sa beh programu nezastaví.

17.06.2016 delay()
Funkcia pozastaví beh programu na definovaný čas. Pokiaľ nie je potrebné počas čakania vykonávať inú činnosť, je táto jednoduchá funkcia základom skoro každého programu. Funkcia je prerušovaná prerušeniami, takže v nich sa beh programu nezastaví.

15.06.2016 DFPlayer Mini
DFPlayer Mini je miniatúrny a lacný MP3 modul. Umožňuje priamo pripojiť slúchadlá, zosilňovač alebo menšie reproduktory. Modul sa síce dá ovládať aj priamo pripojenými tlačidlami, ale viac sa hodí na ovládanie pomocou mikrokontroléra.

15.06.2016 Kapacitný dotykový snímač
Kapacitné dotykové senzory slúžia ako náhrada za bežné tlačidlá. Využívajú zmenu kapacity kondenzátora, ktorý je ovplyvňovaný blízkosťou ľudského tela. Rozdiel v kapacite je vyhodnocovaný ako stlačenie alebo pustenie tlačidla.

15.06.2016 micros()
Funkcia vracia počet mikrosekund od začiatku behu programu. Hodnota z funkcie pretečie (začne znovu číslovať od 0) približne po sedemdesiatich minútach. Funkcia je napojená na timer0.

15.06.2016 millis()
Funkcia vracia počet milisekund od začiatku behu programu. Hodnota z funkcie pretečie (začne znovu číslovať od 0) približne po päťdesiatich dňoch. Funkcia je napojená na timer0.

15.06.2016 analogRead()
Funkcia prečíta hodnotu z analógového vstupu. Arduino Uno obsahuje 6 analógových vstupov. Iné Arduina môžu obsahovať iné počty vstupov.

15.06.2016 Nokia 5110: Meranie frekvencie
V jednom článku blogu som experimentoval s meraním frekvencie. Aby som nebol obmedzený len na pripojenie ku počítaču, poskladal som si Arduino na plošnom spoji a skombinoval ho s displejom Nokia 5110. Arduino pracuje na 5 V, displej na 3,3 V, preto bolo potrebné na päť dátových vodičov doplniť level shifter.

14.06.2016 main()
Funkcia main je bežnom programe v C++ štartovacou funkciou celého programu. Tvorcovia Arduina túto funkciu pred vami zamaskovali a preto ju nebudete používať. Dobre je ale vedieť, že aj keď ju priamo v programe nepoužijete, Arduino IDE ju za vás do výsledného programu doplní.

14.06.2016 loop()
Funkcia loop je volaná periodicky. Umožňuje vášmu programu reagovať na okolité prostredie a ovládať jednotlivé periférie. Toto je pre vás hlavná funkcia programu.

14.06.2016 setup()
Funkcia setup je spustená pri štarte programu. Funkcia slúži na nastavenie premenných, pinov a na inicializáciu rôznych knižníc. Syntax void setup(); Parametre Funkcia nemá žiadne parametre.

14.06.2016 digitalRead()
Prečíta logickú hodnotu z konkrétneho digitálneho pinu. Výsledkom je logická jednotka alebo nula. Syntax int digitalRead(uint8_t pin); Parametre pin - Číslo pinu, ktorého logickú hodnotu chcete prečítať.

14.06.2016 digitalWrite()
Funkcia slúži prepínanie digitálneho výstupu na hodnotu 0 alebo 1. Funkcia je naprogramovaná ako užívateľsky bezpečná. To znamená, že interne vykoná omnoho viac činností, než by bolo nevyhnutné.

13.06.2016 Zbernice
Koreňová stránka pre zbernice. Na podstránkach nájdete zopár praktických informácií o používaní najznámejších dátových zberníc, ktoré využívame v Arduine. I2C - Väčšina senzorov a EEPROM je ovládaná touto zbernicou.

13.06.2016 I2C Arduino - Kontrola chýb spojenia
Doteraz sme sa veľmi netrápili nad tým, či sa prenos podaril alebo nie. Ale v reálnom svete kadečo môže prestať fungovať. V tejto kapitole budeme skúmať, ako rieši výpadky spojenia knižnica Wire, ktorú používane v Arduine na I2C komunikáciu.

13.06.2016 I2C Arduino - Master odosiela binárne dáta na slave
V tomto článku sa pozrieme na odosielanie binárnych dát pomocou zbernice I2C medzi dvomi Arduinami. Tento príklad vám pomôže pochopiť, ako si organizovať údaje pomocou štruktúry a ako ich jedným príkazom prenášať. Takáto organizácia dát nie je náchylná na chyby v prípade, že sa binárne dáta nejako menia.

13.06.2016 I2C Arduino - Master odosiela znaky na slave
V tomto článku sa pozrieme na najzákladnejšiu možnú komunikáciu pomocou zbernice I2C medzi dvomi Arduinami. Toto je príklad, ku ktorému sa obvykle dostanete na ľubovoľných stránkach ku Arduinu. Bude pre nás slúžiť ako východiskový bod pre zložitejšie dátové štruktúry.

13.06.2016 Pull-up a pull-down rezistory
V textoch o Arduine sa s týmito pojmami stretnete veľmi často a akosi sa pritom predpokladá, že viete o čom sa hovorí. Ale pre začiatočníka nie je vôbec jednoduché pochopiť všetky tie drobné informácie, ktoré sa ku týmto pojmom viažu. Čo je nezapojený vstup? Vyskúšame si príklad, ktorý nájdete v IDE.

13.06.2016 Kompilácia programu pre ATmega
Niekedy sa nám môže hodiť, keď vieme v prostredí Arduina skompilovať program, ktorý primárne nie je určený pre Arduino. Pre odporcov Arduina je to obľúbená téma, pomocou ktorej zhadzujú celý systém. Ono ale neplatí tvrdenie, že v Arduine možno skompilovať iba program pre Arduino, ktorý bude mať aj v prípade pár riadkov niekoľko stoviek bajtov.

13.06.2016 Kompilácia programu
V tomto texte sa pokúsim popísať, čo sa deje počas kompilácie programu. Je to dôležité na pochopenie toho, prečo si v C++, ktoré používa kompilátor pre Arduino môžeme dovoliť niektoré konštrukcie, ktoré by ináč vyhadzovali chybu. A zase naopak, niektoré bežné konštrukcie v C++ nás môžu v IDE Arduina prekvapiť.

13.06.2016 boards.txt
Tento súbor definuje prepojenia medzi obsahom menu Tools/Boards a reálnymi dátovými súbormi, ktoré sa použijú na programovanie Arduina. Jeho obsah sa líši medzi verziami IDE. IDE 1.

13.06.2016 Analógový pin ako digitálny
Za bežných okolností vystačíme so základnými digitálnymi pinmi. Napríklad Arduino Uno má 14 digitálnych vstupov a 6 analógových.  Tvrdí to aj oficiálna stránka pre Arduino Uno.

13.06.2016 3,2 in TFT LCD 240x320 Touch Panel
TFT dotykové displeje umožňujú zobraziť údaje na farebnom displeji a umožňujú aj prstom ťukať na obrazovku. Takže správanie, ktoré dôverne poznáme z novších mobilných telefónov s Androidom. Sú lacné, takže jediný problém je v tom, aby sa v spleti neprehľadných názvov človek nejako zorientoval a kúpil si čo najlacnejšie displej, ktorý bude schopný pripojiť.

13.06.2016 1,44 in 128x128 SPI Color TFT Displej
Farebný displej s vyšším rozlíšením 128x128 je na Internete propagovaný ako priama náhrada Nokia 5110. Cenou je podobný a na ovládanie sa používa podobný počet pinov. Zapojenie je ale úplne iné ako v prípade Nokie.

13.06.2016 LCD displej 16x2
LCD displej je lacné riešenie, ako zobrazovať údaje a nebyť pritom limitovaný na pripojenie ku počítaču. Na obrázku je zapojený displej, ktorý má v sebe nahraný program Hello world priamo z príkladov. Je tam aj pár súčiastok (LM317 a tri odpory), ktoré nie sú pripojené a nie sú nutné na zapojenie displeja.

13.06.2016 Pod kapotou Arduina
Pod touto stránkou sú sústredené informácie, ktoré je niekedy ťažšie vyhľadať. Tieto informácie sa sústreďujú na interné záležitosti okolo Arduina. Analógový pin ako digitálny - Analógové porty nie sú len analógové, ale poskytujú plnú funkcionalitu digitálnych portov.

13.06.2016 Arduino Due
Arduino Due je doska založená na 32-bitovom mikrokontroléri ATSAM3X8E. Veľkosťou sa podobá na Arduino Mega 2560. Je v ňom použitý výkonný 32-bitový mikrokontrolér, ktorý pracuje na frekvencii 84 MHz.

13.06.2016 UART
Univerzálne asynchrónne sériové rozhranie sa používa na komunikáciu medzi Arduinom a PC alebo inými zariadeniami. Komunikuje pomocou dvoch pinov RX a TX a v počítači ho vidíme po nainštalovaní IDE Arduina ako COM port. To je zabezpečené pomocou virtuálneho portu, ktorý je emulovaný cez USB pomocou pomocného obvodu na doske Arduina.

13.06.2016 SPI
SPI je skratka pre Serial Peripheral Interface. Používa sa na komunikáciu medzi mikrokontrolérom a ostatnými obvodmi. Mikrokontrolér na zbernici vystupuje ako master a ostatné zariadenia sú ako slave.

Menu