LTspice IV

Page

Stránky / Softvér /

Program slúži ako simulátor obvodov. Jeho veľká výhoda je to, že je zadarmo. Je síce primárne nastavený na integrované obvody, ktoré vyrába jeho výrobca, drobnou modifikáciou ale z neho dostanete nástroj, ktorý dokáže simulovať vaše zapojenia a šetriť vám čas a peniaze za nákup súčiastok, ktoré si chcete vyskúšať len jednorázovo.

Inštalácia

Program si treba stiahnuť zo stránky http://www.linear.com/designtools/software/. Po nainštalovaní sa v ňom dajú hneď robiť jednoduché experimenty, ale časom by ste zistili, že tam nie sú v knižnici bežne používané súčiastky a tak je dobre ju trochu vylepšiť.

Na to je ideálna stránka Components Library and Circuits, na ktorej je stále aktualizovaná knižnica súčiastok. Na stránke je toho veľa na inštalovanie, pre vás je zaujímavá časť A Large LTspice Folder from Bordodynov. Odtiaľ si stiahnite celý archív v zipe a rozbaľte ho do koreňovového adresára programu (implicitne to je c:\Program Files\LTC\LTspiceIV\). Prepíše a doplní to knižnice v adresároch examples a lib. Upozorňujem na to, že to aj prepíše, preto je dobré urobiť ešte jeden krok, ktorým sa program zase aktualizuje. Spustite LTspice IV a v menu vyberte príkaz Tools\Sync Release. Toto zabezpečí, že sa aktualizuje zoznam súčiastok samotného výrobcu, ktorý sa mohol v predchádzajúcom kroku scvrknúť.Logic Level Shifter Mosfet driver Zdroj konštantného prúdu

13.06.2016


Menu