Video

Doplňujúce videá ku stránke

Videá (46)

ESP8266 WiFi Scanner (OLED, NodeMCU, Arduino IDE)

Arduino - Fireflies in a jar

SMD Hot Air Soldering - Desoldering Braid

Arduino + Nokia 5110 Random Clock

Náhodné hodnoty hodín hh:mm:ss na displeji Nokia 5110.

Arduino + Nokia 5110 and Level Shifter

Príklad ako treba správne zapojiť Arduino na 5 V s displejom Nokia 5110, ktorý pracuje na 3,3 V. Je potrebné použiť level shifter. V tejto ukážke sa používa level shifter 74HC4050.

Better Arduino Firefly Simulator

Simulácia blikania svätojánskych mušiek. 11 rôznych vzorov na šestnástich LED diódach. Náhodný vyber pozicie a vzorky. Arduino zasiela hodnoty LED pomocou dvoch posuvných registrov 74HC595 do 16x LED.

Homemade SMD Hot Air Soldering

Spájkovanie horúcim vzduchom a pastou.

Arduino Firefly Simulator

Simulácia blikania svätojánskych mušiek. 11 rôznych vzorov na ôsmich LED diódach. Náhodný vyber pozicie a vzorky. Arduino zasiela hodnoty LED pomocou posuvného registra 74HC595 do 8x LED.

SMD 74HC595 Breakout Board

Účelom tejto dosky je uľahčiť prácu s obvodom 74HC595 na skúšobnom poli. Ak si pozriete zapojenie pinov obvodu, uvidíte že výstupy sa nachádzajú na jednej strane, ale jeden sa nachádza na druhej strane. Pri konečnom výsledku na plošnom spoji to nevadí, ale pri práci na skúšobnom poli z toho vzniká príšerný spletenec vodičov. Táto doska preusporiadáva jednotlivé piny, aby boli všetky na jednej strane a aby všetky ostatné dátové vodiče boli pohodlne prístupné na druhej strane.

SMD 8x LED Breakout Board

Toto je príklad pomocného plošného spoja s 8 SMD LED diódami a 8 rezistormi. Doštičku môžete použiť na navrhovanie elektrických obvodov na skúšobnom poli s použitím veľmi malého množstva vodičov.

SAM D10 Xplained Mini - LED Rider

Typický prvý program vo svete mikrokontrolérov. 8 LED je prepojených na 8 digitálnych výstupov a mikrokontrolér animuje sekvenciu podobnú na Knight Rider alebo Larson Scanner.

Rotary Encoder

Ako pracuje rotačný enkodér. Vysvetlenie na skúšobnom poli pomocou rotačného enkodéra, dvoch LED diód, troch 10k rezistorov a lacného zdroja 5 V.

ATtiny85 + Rotary Encoder

Rotačný enkodér sa používa na zmenu hodnoty PWM výstupu ATtiny85, ktorý ovláda jas LED diódy.

SAM D10 Xplained Mini - Introduction

Prvé skúsenosti s 32-bitovým mikrokontrolérom firmy Atmel.

Arduino NeoPixel Ring Fire Simulation

Simulácia ohňa.

Review: B3603 DC-DC Step Down Module from Banggood

B3603 je mikrokontrolérom ovládaný DC-DC znižujúci spínaný zdroj. Poskytuje režimy konštantného napätia a konštantného prúdu. Na vstupe vyžaduje 6 V až 40 V. Na výstupe dodáva 0 V - 38 V. Podľa dokumentácie je schopný dodať 3 A, ale realita je maximálne 2 A. Do 1 A je chladič skoro studený.

Test the accuracy of the clocks of two Arduinos

Dve rovnaké Arduina. Obe s programom Blink. Výstupný signál z pinu 13 je pripojený na piny 2 a 3 v Arduine Mega. V ňom je program, ktorý meria rozdiel medzi dvomi externými prerušeniami.

Arduino AD9850 generator Moon River

Arduino hrá skladbu Moon River od Henry Manciniho. Používa AD9850 na generovanie sínusového signálu a LM386 ako zosilňovač.

Arduino + WS2812 + Neopixel stick

Samostatne programovateľné RGB LED. Ovládané prostredníctvom knižnice NeoPixel.

Arduino button debounce

Záznam zákmitov tlačidiel na osciloskope. Doplňujúce video ku stránke o ošetrovaní zákmitov tlačidiel pomocou kódu v Arduine.

Arduino + AD9850 signal generator

Základný test DDS generátora sínusového signálu. Testujem ho pomocou osciloskopu a merača frekvencie. Na ovládanie slúži program, ktorý cez sériový port číta nastavenú frekvenciu a tú následne nastaví v obvode AD9850.

Arduino + temperature sensor DHT11

Základné zapojenie senzora na meranie teploty DHT11.

Homemade PCB etching using toner transfer paper

Počas práce na mojom stmievači 1W LED diód som natočil aj toto video o leptaní plošného spoja. Používa sa tam papier na prenos toneru, ktorý predávajú čínski obchodníci na Ebayi.

Na ten papier sa na laserovej tlačiarni vytlačí predloha, nažehlí sa to na plošný spoj a potom sa to vyleptá. S trochou trpezlivosti a štastia to zvládnete na prvýkrát. Ak sa to nepodarí, nič sa nedeje, očistíte meď a opakujete znovu.

Arduino + IR receiver + Remote control + 15x1W LED PWM output - final 4/4

Toto je záverečný test. Vo videu je 15 1W LED diód, ktoré sú plynule stmievané pomocou Arduina.

Arduino + IR receiver + Remote control + 15x1W LED PWM output - final test 3/4

Záverečný test pred leptaním. Vo videu sa stmievajú iba 3 z 15 1W LED diód. Stmievanie má plynulé prechody a je naprogramované pomocou Arduina.

Arduino - digital potentiometer MCP41100

Toto je základný test komunikácie s digitálnym potenciometrom.

Arduino ATtiny85 PIR LED dimmer - setup 3/3

Toto je tretia časť o stmievaní svetla v našej kuchyni. Video popisuje postup nastavovania (pre verziu programu 1.4) obvodu, kde sa dá nastaviť interval plného stmievania a interval šera. Údaje si mikrokontrolér ukladá do EEPROM.

ATtiny85 synth demo

Tento štvorkanálový syntetizátor som poskladal podľa návodu na stránke www.technoblogy.com. V ukážke je to pripojené na reproduktor pomocou kondenzátora. Na stránke má autor celú schému. V mojom zapojení je pre istotu pridaný rezistor, takže výsledok hrá o čosi tichšie. Autor na stránke ale tvrdí, že to možno zapojiť aj na priamo a pin na ATtiny85 sa nespáli vysokým prúdom.

Arduino + IR receiver + Remote control + LED PWM output 2/4

Testovanie IR prijímača pomocou diaľkového ovládača k televízoru. V príklade je v Arduine kód, ktorý umožňuje zapnúť 10 intenzít svetla, prípadne svetlo jemnejšie doladiť na požadovanú intenzitu.

Tento kód je možné využiť ako základ pre vlastné konštrukcie. V tomto prípade ovláda 3x1W LED cez PWM, ale nič nebráni tomu, aby sa na výstup pripojili aj výkonnejšie LED (nie priamo, Arduino má limitovaný výstup na 40 mA).

Arduino ATtiny85 PIR LED dimmer 2/3

Toto je druhá časť o stmievaní svetla v našej kuchyni. Konečne sa mi podarilo natočiť video tak, aby to na zázname neblikalo. Musel som počkať na denné svetlo, kedy nebola optika fotoaparátu taká citlivá. Ľudské oko nevidí blikanie ani v noci, pretože frekvencia je nastavená na približne 500 Hz.

Vo videu je vidno príchod do kuchyne, kde LED pásik svieti na plnej intenzite. O niekoľko sekúnd sa začne stmievanie, pretože sa mi podarilo ostať v zóne tesne pri dverách, kde je IR senzor HC-SR501 ešte zakrytý. Intenzita svetla sa zníži na 30% a na tejto intenzite logika mikrokontroléra ešte niekoľko desiatok sekúnd čaká, pokiaľ svetlo nevypne úplne. Ak počas toho času vojdeme do miestnosti, svetlo sa zase plynulo zapne na plnú intenzitu, čo je aj vidno na konci videa.

Arduino + IR receiver + Remote control + LED PWM output 1/4

Testovanie IR prijímača pomocou diaľkového ovládača k televízoru. V príklade je v Arduine kód, ktorý umožňuje zapnúť 10 intenzít svetla, prípadne svetlo jemnejšie doladiť na požadovanú intenzitu.

Tento kód je možné využiť ako základ pre vlastné konštrukcie. V tomto prípade ovláda obyčajnú diódu cez PWM, ale nič nebráni tomu, aby sa na výstup pripojili aj výkonnejšie LED (nie priamo, Arduino má limitovaný výstup na 40 mA).

Test 1W LED pomocou zdroja konštantného prúdu

Testovanie svietivosti 1W LED diód. Vo videu sú testované pri prúde približne 220 mA. Zdroj konštantného prúdu je podľa hyperlinku ku schéme, akurát je normálny tranzistor nahradený za mosfet s chladičom. Diódy aj pri tomto prúde dosť hrejú, takže pri plnom výkone 330 mA je lepšie ich primontovať ešte ku väčšiemu kusu hliníka, aby bolo zabezpečené dobré chladenie.

IR remote control check using a camera

Kontrola funkčnosti IR diaľkového ovládania pomocou kamery. Kamera vidí infračervené svetlo z diódy v podobe krátkych zábleskov fialovej farby. To preto, lebo je citlivá aj na iné vlnové dĺžky.

Arduino ATtiny85 PIR LED dimmer 1/3

Ukážka namontovaného LED pásika so stmievačom a vysvetlenie vývoja stmievača pomocou vývojovej dosky pre ATtiny85, ktorá uľahčuje samotný vývoj.

Vo videu vidno postup programovania a princíp simulovania signálu z PIR senzora HC-SR501 pomocou pull-down tlačidla. Simulácia uľahčuje ladenie, pretože dodá signál vtedy, kedy je to pri vývoji potrebné. Samotný PIR senzor je niekedy až príliš aktívny a nie je jednoduché ho mať natočený tak, aby reagoval len na mávnutie rukou.

Arduino on stripboard + Nokia 5110 + frequency counter

Na veroboarde je poskladané minimalistické Arduino. Je tam len ATmega328P-PU, kryštál a nevyhnutné kondenzátory. Analógové časti obvodu nie sú vôbec pripojené. Nokia 5110 je pripojená cez level shifter (CD4504BE) a regulátor napätia (L78L33ACZ), pretože funguje na 3,3 V. Použil som 5 dátových vodičov.

V Arduine je nahratý program na meranie frekvencie, ktorý som upravil tak, aby výsledok zobrazoval na displeji. Ako zdroj signálu pre experiment je použitý oscilátor na báze obvodu NE555.

NE555 with Arduino frequency counter

Z obvodu NE555 je postavený oscilátor. Je schopný v piatich rozsahoch generovať obdĺžnikový signál so striedou približne 50:50. Rozsah frekvencií je 6 Hz - 800 kHz.

Výstup obvodu je pripojený na Arduino, v ktorom je nahraný program na počítanie frekvencie. Aby sa dala overiť jeho presnosť, v počítači je spustený aj osciloskop, ktorým možno porovnať merané výsledky.

Na výstup NE555 je pripojený aj reproduktor, aby sa dal signál počúvať.

LED constant current tester

Zdroj konštantného prúdu, použitý na testovanie LED diód. V tomto prípade je zdrojov päť a sú nastavené na prúdy 1 mA, 5 mA, 10 mA, 15 mA a 20 mA. Môžeme takto ľahko otestovať diódy pri rôznom prúde a nemusíme sa trápiť s nastavovaním predradných rezistorov. V ukážke je použitých +5 V a +9 V.

Takýto tester je užitočný v prípade, že kupujeme lacné čínske LEDky a nechceme sa dožiť nemilého prekvapenia po naletovaní do plošného spoja. Taktiež môžeme ľahko a bez nebezpečenstva identifikovať, čo za LED sa to našla pohodená v šuplíku.

Arduino - nonlinear sensitivity of human vision

V tejto ukážke vidíme dve LED, ovládané pomocou PWM. LED vľavo má nastavený jas lineárne od 0 po 255. LED vpravo ju má nastavenú nelineárne, tak aby bola viac prispôsobená citlivosti ľudského oka. Veľmi zreteľne vidíme, že pri lineárnej zmene máme pocit, že sa LED rozsvieti náhle a počas väčšiny času ju vnímame ako trvale svietiacu, aj keď technicky to tak nie je.

Arduino + ShiftPWM with 2 74HC595 LED animation

Na tomto príklade sa pohybujú dva svietiace body, ktoré po sebe zanechávajú postupne slabnúcu stopu. Body sa pohybujú proti sebe, takže sa občas navzájom prekryjú, čo vytvára krásny pulzujúci efekt.

ATTiny85 PWM signál generátor

Názorný príklad, ako ovláda LED pásik cez totem pole mosfet driver. Táto verzia používa tranzistor na otočenie signálu, takže môže byť PWM signál generovaný v nezmenenej podobe. Otočený signál ide na vstup drivera a výsledkom je synchrónne blikanie spolu so zelenou LED.

HC-SR501 PIR Sensor Test with Totem Pole Mosfet driver

Testovanie infračerveného senzora na detekciu prítomnosti človeka v miestnosti. V tejto verzii reaguje LED pásik presne naopak, pretože je zapojený cez totem pole driver. Ale to nevadí, pretože vo výslednej verzii bude senzor dodávať signál do ATtiny85 a ten sa bez problémov vysporiada s nasledovným vyprodukovaním PWM signálu pre LED.

ATTiny85, MOSFET driver totem pole, LED stripe test

Testovanie MOSFET drivera pomocou PWM signálov, ktoré produkuje ATtiny85. V ukážke je použité jednoduché pulzovanie, aby sa dalo sledovať postupné stmievanie a rozsvecovanie LED pásika.

Pozornému oku neunikne, že zelená LED pri mikrokontroléri bliká v opačnej fáze voči LED pásiku. To vyplýva z konštrukcie totem pole drivera. Pri použití mikrokontroléra v praxi to nepredstavuje žiaden problém, stačí iba prehodiť význam nastavenia PWM na výstupe.

Arduino + ShiftPWM with 74HC595 red LED animation

Ukážka využitia knižnice ShiftPWM na animáciu. Pomocou obvodu 74HC595 sa nastavuje 8 červených LED diód tak, aby vyvolávali efekt padajúcej vločky snehu, ktorá za sebou zanecháva postupne miznúcu stopu.

LED lamp with NE555 dimmer

Výsledná verzia LED lampy so stmievačom. Na videu je vidno, v akom rozsahu sa dá so svetlom pracovať.

NE555 LED dimmer test

Test stmievača na skúšobnom poli.

Arduino heartbeat

Arduino cez PWM ovláda tri LED diódy spôsobom, ktorý pripomína tlkot srdca. Inšpiráciu som našiel skúmaní ISP programovania, kde ArduinoISP podobným spôsobom dáva na vedomie, že je pripravené programovať.