Video

Doplňujúce videá ku stránke

Najnovšie videá

Better Arduino Firefly Simulator

Simulácia blikania svätojánskych mušiek. 11 rôznych vzorov na šestnástich LED diódach. Náhodný vyber pozicie a vzorky. Arduino zasiela hodnoty LED pomocou dvoch posuvných registrov 74HC595 do 16x LED.


Arduino Firefly Simulator

Simulácia blikania svätojánskych mušiek. 11 rôznych vzorov na ôsmich LED diódach. Náhodný vyber pozicie a vzorky. Arduino zasiela hodnoty LED pomocou posuvného registra 74HC595 do 8x LED.


SMD 74HC595 Breakout Board

Účelom tejto dosky je uľahčiť prácu s obvodom 74HC595 na skúšobnom poli. Ak si pozriete zapojenie pinov obvodu, uvidíte že výstupy sa nachádzajú na jednej strane, ale jeden sa nachádza na druhej strane. Pri konečnom výsledku na plošnom spoji to nevadí, ale pri práci na skúšobnom poli z toho vzniká príšerný spletenec vodičov. Táto doska preusporiadáva jednotlivé piny, aby boli všetky na jednej strane a aby všetky ostatné dátové vodiče boli pohodlne prístupné na druhej strane.


Videá (5)

Better Arduino Firefly Simulator

Simulácia blikania svätojánskych mušiek. 11 rôznych vzorov na šestnástich LED diódach. Náhodný vyber pozicie a vzorky. Arduino zasiela hodnoty LED pomocou dvoch posuvných registrov 74HC595 do 16x LED.

Arduino Firefly Simulator

Simulácia blikania svätojánskych mušiek. 11 rôznych vzorov na ôsmich LED diódach. Náhodný vyber pozicie a vzorky. Arduino zasiela hodnoty LED pomocou posuvného registra 74HC595 do 8x LED.

SMD 74HC595 Breakout Board

Účelom tejto dosky je uľahčiť prácu s obvodom 74HC595 na skúšobnom poli. Ak si pozriete zapojenie pinov obvodu, uvidíte že výstupy sa nachádzajú na jednej strane, ale jeden sa nachádza na druhej strane. Pri konečnom výsledku na plošnom spoji to nevadí, ale pri práci na skúšobnom poli z toho vzniká príšerný spletenec vodičov. Táto doska preusporiadáva jednotlivé piny, aby boli všetky na jednej strane a aby všetky ostatné dátové vodiče boli pohodlne prístupné na druhej strane.

Arduino + ShiftPWM with 2 74HC595 LED animation

Na tomto príklade sa pohybujú dva svietiace body, ktoré po sebe zanechávajú postupne slabnúcu stopu. Body sa pohybujú proti sebe, takže sa občas navzájom prekryjú, čo vytvára krásny pulzujúci efekt.

Arduino + ShiftPWM with 74HC595 red LED animation

Ukážka využitia knižnice ShiftPWM na animáciu. Pomocou obvodu 74HC595 sa nastavuje 8 červených LED diód tak, aby vyvolávali efekt padajúcej vločky snehu, ktorá za sebou zanecháva postupne miznúcu stopu.