Video

Doplňujúce videá ku stránke

Najnovšie videá

Arduino + Nokia 5110 Random Clock

Náhodné hodnoty hodín hh:mm:ss na displeji Nokia 5110.


Arduino + Nokia 5110 and Level Shifter

Príklad ako treba správne zapojiť Arduino na 5 V s displejom Nokia 5110, ktorý pracuje na 3,3 V. Je potrebné použiť level shifter. V tejto ukážke sa používa level shifter 74HC4050.


Arduino on stripboard + Nokia 5110 + frequency counter

Na veroboarde je poskladané minimalistické Arduino. Je tam len ATmega328P-PU, kryštál a nevyhnutné kondenzátory. Analógové časti obvodu nie sú vôbec pripojené. Nokia 5110 je pripojená cez level shifter (CD4504BE) a regulátor napätia (L78L33ACZ), pretože funguje na 3,3 V. Použil som 5 dátových vodičov.

V Arduine je nahratý program na meranie frekvencie, ktorý som upravil tak, aby výsledok zobrazoval na displeji. Ako zdroj signálu pre experiment je použitý oscilátor na báze obvodu NE555.


Videá (3)

Arduino + Nokia 5110 Random Clock

Náhodné hodnoty hodín hh:mm:ss na displeji Nokia 5110.

Arduino + Nokia 5110 and Level Shifter

Príklad ako treba správne zapojiť Arduino na 5 V s displejom Nokia 5110, ktorý pracuje na 3,3 V. Je potrebné použiť level shifter. V tejto ukážke sa používa level shifter 74HC4050.

Arduino on stripboard + Nokia 5110 + frequency counter

Na veroboarde je poskladané minimalistické Arduino. Je tam len ATmega328P-PU, kryštál a nevyhnutné kondenzátory. Analógové časti obvodu nie sú vôbec pripojené. Nokia 5110 je pripojená cez level shifter (CD4504BE) a regulátor napätia (L78L33ACZ), pretože funguje na 3,3 V. Použil som 5 dátových vodičov.

V Arduine je nahratý program na meranie frekvencie, ktorý som upravil tak, aby výsledok zobrazoval na displeji. Ako zdroj signálu pre experiment je použitý oscilátor na báze obvodu NE555.