Video

Doplňujúce videá ku stránke

Najnovšie videá

Better Arduino Firefly Simulator

Simulácia blikania svätojánskych mušiek. 11 rôznych vzorov na šestnástich LED diódach. Náhodný vyber pozicie a vzorky. Arduino zasiela hodnoty LED pomocou dvoch posuvných registrov 74HC595 do 16x LED.


Arduino Firefly Simulator

Simulácia blikania svätojánskych mušiek. 11 rôznych vzorov na ôsmich LED diódach. Náhodný vyber pozicie a vzorky. Arduino zasiela hodnoty LED pomocou posuvného registra 74HC595 do 8x LED.


SMD 8x LED Breakout Board

Toto je príklad pomocného plošného spoja s 8 SMD LED diódami a 8 rezistormi. Doštičku môžete použiť na navrhovanie elektrických obvodov na skúšobnom poli s použitím veľmi malého množstva vodičov.


Videá (19)

Better Arduino Firefly Simulator

Simulácia blikania svätojánskych mušiek. 11 rôznych vzorov na šestnástich LED diódach. Náhodný vyber pozicie a vzorky. Arduino zasiela hodnoty LED pomocou dvoch posuvných registrov 74HC595 do 16x LED.

Arduino Firefly Simulator

Simulácia blikania svätojánskych mušiek. 11 rôznych vzorov na ôsmich LED diódach. Náhodný vyber pozicie a vzorky. Arduino zasiela hodnoty LED pomocou posuvného registra 74HC595 do 8x LED.

SMD 8x LED Breakout Board

Toto je príklad pomocného plošného spoja s 8 SMD LED diódami a 8 rezistormi. Doštičku môžete použiť na navrhovanie elektrických obvodov na skúšobnom poli s použitím veľmi malého množstva vodičov.

SAM D10 Xplained Mini - LED Rider

Typický prvý program vo svete mikrokontrolérov. 8 LED je prepojených na 8 digitálnych výstupov a mikrokontrolér animuje sekvenciu podobnú na Knight Rider alebo Larson Scanner.

Arduino + WS2812 + Neopixel stick

Samostatne programovateľné RGB LED. Ovládané prostredníctvom knižnice NeoPixel.

Arduino + IR receiver + Remote control + 15x1W LED PWM output - final 4/4

Toto je záverečný test. Vo videu je 15 1W LED diód, ktoré sú plynule stmievané pomocou Arduina.

Arduino + IR receiver + Remote control + 15x1W LED PWM output - final test 3/4

Záverečný test pred leptaním. Vo videu sa stmievajú iba 3 z 15 1W LED diód. Stmievanie má plynulé prechody a je naprogramované pomocou Arduina.

Arduino ATtiny85 PIR LED dimmer - setup 3/3

Toto je tretia časť o stmievaní svetla v našej kuchyni. Video popisuje postup nastavovania (pre verziu programu 1.4) obvodu, kde sa dá nastaviť interval plného stmievania a interval šera. Údaje si mikrokontrolér ukladá do EEPROM.

Arduino + IR receiver + Remote control + LED PWM output 2/4

Testovanie IR prijímača pomocou diaľkového ovládača k televízoru. V príklade je v Arduine kód, ktorý umožňuje zapnúť 10 intenzít svetla, prípadne svetlo jemnejšie doladiť na požadovanú intenzitu.

Tento kód je možné využiť ako základ pre vlastné konštrukcie. V tomto prípade ovláda 3x1W LED cez PWM, ale nič nebráni tomu, aby sa na výstup pripojili aj výkonnejšie LED (nie priamo, Arduino má limitovaný výstup na 40 mA).

Arduino ATtiny85 PIR LED dimmer 2/3

Toto je druhá časť o stmievaní svetla v našej kuchyni. Konečne sa mi podarilo natočiť video tak, aby to na zázname neblikalo. Musel som počkať na denné svetlo, kedy nebola optika fotoaparátu taká citlivá. Ľudské oko nevidí blikanie ani v noci, pretože frekvencia je nastavená na približne 500 Hz.

Vo videu je vidno príchod do kuchyne, kde LED pásik svieti na plnej intenzite. O niekoľko sekúnd sa začne stmievanie, pretože sa mi podarilo ostať v zóne tesne pri dverách, kde je IR senzor HC-SR501 ešte zakrytý. Intenzita svetla sa zníži na 30% a na tejto intenzite logika mikrokontroléra ešte niekoľko desiatok sekúnd čaká, pokiaľ svetlo nevypne úplne. Ak počas toho času vojdeme do miestnosti, svetlo sa zase plynulo zapne na plnú intenzitu, čo je aj vidno na konci videa.

Arduino + IR receiver + Remote control + LED PWM output 1/4

Testovanie IR prijímača pomocou diaľkového ovládača k televízoru. V príklade je v Arduine kód, ktorý umožňuje zapnúť 10 intenzít svetla, prípadne svetlo jemnejšie doladiť na požadovanú intenzitu.

Tento kód je možné využiť ako základ pre vlastné konštrukcie. V tomto prípade ovláda obyčajnú diódu cez PWM, ale nič nebráni tomu, aby sa na výstup pripojili aj výkonnejšie LED (nie priamo, Arduino má limitovaný výstup na 40 mA).

Test 1W LED pomocou zdroja konštantného prúdu

Testovanie svietivosti 1W LED diód. Vo videu sú testované pri prúde približne 220 mA. Zdroj konštantného prúdu je podľa hyperlinku ku schéme, akurát je normálny tranzistor nahradený za mosfet s chladičom. Diódy aj pri tomto prúde dosť hrejú, takže pri plnom výkone 330 mA je lepšie ich primontovať ešte ku väčšiemu kusu hliníka, aby bolo zabezpečené dobré chladenie.

Arduino ATtiny85 PIR LED dimmer 1/3

Ukážka namontovaného LED pásika so stmievačom a vysvetlenie vývoja stmievača pomocou vývojovej dosky pre ATtiny85, ktorá uľahčuje samotný vývoj.

Vo videu vidno postup programovania a princíp simulovania signálu z PIR senzora HC-SR501 pomocou pull-down tlačidla. Simulácia uľahčuje ladenie, pretože dodá signál vtedy, kedy je to pri vývoji potrebné. Samotný PIR senzor je niekedy až príliš aktívny a nie je jednoduché ho mať natočený tak, aby reagoval len na mávnutie rukou.

LED constant current tester

Zdroj konštantného prúdu, použitý na testovanie LED diód. V tomto prípade je zdrojov päť a sú nastavené na prúdy 1 mA, 5 mA, 10 mA, 15 mA a 20 mA. Môžeme takto ľahko otestovať diódy pri rôznom prúde a nemusíme sa trápiť s nastavovaním predradných rezistorov. V ukážke je použitých +5 V a +9 V.

Takýto tester je užitočný v prípade, že kupujeme lacné čínske LEDky a nechceme sa dožiť nemilého prekvapenia po naletovaní do plošného spoja. Taktiež môžeme ľahko a bez nebezpečenstva identifikovať, čo za LED sa to našla pohodená v šuplíku.

Arduino + ShiftPWM with 2 74HC595 LED animation

Na tomto príklade sa pohybujú dva svietiace body, ktoré po sebe zanechávajú postupne slabnúcu stopu. Body sa pohybujú proti sebe, takže sa občas navzájom prekryjú, čo vytvára krásny pulzujúci efekt.

Arduino + ShiftPWM with 74HC595 red LED animation

Ukážka využitia knižnice ShiftPWM na animáciu. Pomocou obvodu 74HC595 sa nastavuje 8 červených LED diód tak, aby vyvolávali efekt padajúcej vločky snehu, ktorá za sebou zanecháva postupne miznúcu stopu.

LED lamp with NE555 dimmer

Výsledná verzia LED lampy so stmievačom. Na videu je vidno, v akom rozsahu sa dá so svetlom pracovať.

NE555 LED dimmer test

Test stmievača na skúšobnom poli.

Arduino heartbeat

Arduino cez PWM ovláda tri LED diódy spôsobom, ktorý pripomína tlkot srdca. Inšpiráciu som našiel skúmaní ISP programovania, kde ArduinoISP podobným spôsobom dáva na vedomie, že je pripravené programovať.