ATTiny85, MOSFET driver totem pole, LED stripe test

Doplňujúce videá ku stránke

Video

Popis

Testovanie MOSFET drivera pomocou PWM signálov, ktoré produkuje ATtiny85. V ukážke je použité jednoduché pulzovanie, aby sa dalo sledovať postupné stmievanie a rozsvecovanie LED pásika.

Pozornému oku neunikne, že zelená LED pri mikrokontroléri bliká v opačnej fáze voči LED pásiku. To vyplýva z konštrukcie totem pole drivera. Pri použití mikrokontroléra v praxi to nepredstavuje žiaden problém, stačí iba prehodiť význam nastavenia PWM na výstupe.