Nokia 5110: Meranie frekvencie

Page

Stránky / Projekty /

V jednom článku blogu som experimentoval s meraním frekvencie. Aby som nebol obmedzený len na pripojenie ku počítaču, poskladal som si Arduino na plošnom spoji a skombinoval ho s displejom Nokia 5110. Arduino pracuje na 5 V, displej na 3,3 V, preto bolo potrebné na päť dátových vodičov doplniť level shifter.

https://sites.google.com/site/arduinoslovakia/meranie-pomocou-arduina/meranie-frekvencie/nokia5110_frequency_counter.pdf?attredirects=0

Cez konektor P1 sa to pripojí na +5 V. Pomocou 78L33 sa vyrába 3,3 V, ktoré potrebuje displej. ATmega328P-PU je poskladaná ako klasické Arduino na 16 Mhz. V schéme nie je zakreslený ISP konektor, cez ktorý sa programuje. Programovanie je ale v tomto prípade jednorázová záležitosť, takže sa môžete slobodne rozhodnúť, či to tam dať alebo nedať. Všetky dátové vodiče idú cez CD4505BE, ktorý zabezpečí konverziu logických úrovní. Zdroj obdĺžnikového signálu sa pripája na P2.

Programuje sa v Arduino IDE a je to v podstate len modifikácia pôvodného programu frequency_counter.ino. Zmenil som tam len zobrazenie zo sériového portu na displej a predĺžil som interval merania na 1000 ms. Program je v súbore frequency_counter_nokia.ino. Na jeho skompilovanie je potrebné stiahnuť si knižnicu Nokia5110.

Video

Vo videu je ukážka použitia merača frekvencie.

Zdrojový kód

Na GitHub sa nachádza zdrojový kód merača frekvencie.

Využitie

Obvod sa dá používať nasledovnými spôsobmi:

  • Cez ISP konektor a USBAsp je plošný spoj pripojený k počítaču k prvému USB. Ku druhému USB je pripojené Arduino UNO, na ktorom sa nachádza nejaký program, ktorý generuje TTL signály. Napríklad klasické PWM. Spolu sú prepojené jedným konektorom, cez ktorý sa signály prenášajú do merača frekvencie.
  • Alebo je cez ISP konektor a USBAsp plošný spoj pripojený k počítaču, odkiaľ si berie energiu. Sledovaný obvod je pripojený k plošnému spoju, odkiaľ je napájaný.
  • Alebo je celý plošný spoj pripojený ku sledovanému obvodu, odkiaľ si berie energiu a nie je potrebné žiadne pripojenie k počítaču.

27.05.2016


Menu