Projekty

Page

Stránky /

Zoznam mojich projektov. Niektoré sú jednoduché pomôcky, iné sú zložitejšie. Na všetkých projektoch sa pokúsim dodať aj podklady, potrebné na ich výrobu. Budú to alebo priamo gerber súbory, alebo linky na výrobcov, kde už je rovno pripravený projekt.

LED

Projekty s LED diódami.

 • SMD 8 LED board - Malá doska s ôsmimi LED diódami, ktorá je určená do skúšobného poľa. Na doske je LED zapojená spolu s rezistorom.
 • SMD 5 LED board - Malá doska s piatimi LED diódami, ktorá je určená do skúšobného poľa. Na doske je LED zapojená spolu s rezistorom. Táto doska je použiteľná napríklad s mikrokontrolérom ATtiny85.
 • SMD 16 LED board - Malá doska s šestnástimi LED diódami, ktorá je určená do skúšobného poľa. Na doske je LED zapojená spolu s rezistorom. Predpokladá sa je napojenie na dosku SMD 2x 74HC595 dosku.
 • RGB 8 LED board - Malá doska s ôsmimi RGB LED diódami so spoločnou katódou. Je určená pre LED typu RCGB veľkosti 5 mm. Predpokladá sa je napojenie na dosku SMD 3x 74HC595 dosku.
 • Osvetlenie RC modelu lietadla - Osvetlenie pomocou 3 W LED diód.
 • Svätojánska muška v pohári - Simulátor mušiek, ktoré su uzatvorené v sklenenom pohári.
 • LED tester - Pomôcka na otestovanie funkčnosti LED diód.
 • RGB LED tester - Pomôcka na otestovanie funkčnosti LED diód.

Osvetlenie

Projekty slúžiace na osvetľovanie interiérov.

 • 1 W tlmené LED svetlo - Tento projekt popisuje výrobu LED osvetlenia pomocou 1W LED diód. Výsledkom projektu bude tlmené osvetlenie, ktoré bude produkovať rozptýlené svetlo odrazom od stropu. Bude ovládateľné diaľkovým ovládačom bežného typu.
 • Stmievač LED pásika pomocou ATtiny85 - K vytvoreniu tohoto stmievača ma inšpirovala vlastná lenivosť. Keďže človek si uvedomuje, že LED osvetlenie spotrebováva málo prúdu, začne byť pohodlný a prestane vypínať LED osvetlenie. Ale k tomu ono nebolo určené. Bolo určené na osvetlenie pracovnej dosky v kuchyni. Pohodlný človek ale veľmi skoro zistil, že je to také úžasné, prísť do kuchyne nabrať si vodu a je tam už pripravené svetlo. Preto som navrhol tento stmievač, ktorý detekuje človeka v miestnosti, jemne rozsvieti svetlo, aby človeka náhla zmena neoslepila a keď človek odíde z miestnosti, približne po minúte sám svetlo zase zhasne.

Vývojové dosky

Dosky sú určené pre skúšobné polia. Pouźívajú podobný koncept ako bežne dostupné dosky Arduino Pro Mini, Teensy alebo NodeMCU.

 • SMD ATtiny84 board - Doska je už vo výrobe v OSH Park.
 • SMD ATtiny85 board - Doska je už vo výrobe v OSH Park.
 • Vývojová doska pre ATtiny85 na breadboarde - Na tejto doske som doteraz odladil všetko, čo sa týkalo mikrokontroléra ATtiny85. Ukážka toho, že si takúto dosku ľahko postavíte aj na breadboarde a pomocou pripojených LED diód odladíte čokoľvek, ak máte aspoň minimálnu predstavivosť.

Iné

To čo nenašlo presnejšie miesto.

 • SMD 74HC595 board - Pomôcka pre skúšobné polia, na ktorej je SMD verzia posuvného registra 74HC595. Pomôcka je navrhnutá tak, aby spolupracovala s doskou SMD 8 LED board. Na jej ovládanie sú potrebné iba tri vodiče (data, clock, latch) a dva vodiče dodávajúce prúd. Zvyšné piny obvodu sú pripojené pomocou pull-up rezistorov tak, aby ich bolo v prípade potreby možné využiť.
 • SMD 2x 74HC595 board - To isté ako predchádzajúca doska, len sú na nej 2 posuvné registre 74HC595.
 • SMD 3x 74HC595 board - To isté ako predchádzajúca doska, len sú na nej 3 posuvné registre 74HC595.
 • SWD board - Pomôcka pre programovanie Atmel SAMD mikrokontrolérov. SWD konektor z Atmel ICE má koncovku 2x5 so vzdialenosťou pinov 1.27 mm. Táto pomôcka umožňuje tento konektor pripojiť na skúšobné pole.
 • SMD 74HC4050 board - Tento integrovaný obvod sa používa na prevody signálov medzi rôznymi napäťovými úrovňami. Na výslednej doske obvykle nevadí, že má vstupy aj výstupy na susedných pinoch, pri práci na skúšobnom poli tojeale neskutočné klbko prekrížených vodičov. Táto doska preusporiadáva piny tak, žena jednej strane sú vstupy a na druhej výstupy. V takejto podobe sa s tým omnoho ľahšie manipuluje.
 • Merač frekvencie - Merač frekvencie do 8 MHz pomocou Arduina a displeja Nokia 5110.


SMD 8 LED board SMD 5 LED board SMD 16 LED board 8x RGB LED board Osvetlenie RC modelu lietadla SMD 74HC595 board SMD 2x 74HC595 board SMD 3x 74HC595 board SWD board SMD 74HC4050 board Nokia 5110: Meranie frekvencie SMD ATtiny85 vývojová doska Hliníkový rám pre videokameru LED tester Svätojánska muška v pohári Stmievač LED pásika pomocou ATtiny85 RGB LED tester 1 W tlmené LED svetlo

05.09.2015


Menu