Vývojová doska pre ATtiny85

Zápisník experimentátora

Tento článok popisuje vytvorenie vývojovej dosky pre ATtiny85. Vývojová doska je vytvorená na univerzálnom plošnom spoji (stripboarde), preto si ju môže ľubovoľný človek veľmi ľahko postaviť. Na tejto doske som odladil prakticky všetky svoje projekty, ktoré som robil pre mikrokontrolér ATtiny85. Napríklad aj stmievač osvetlenia.

Popis súčiastok

Na prvom obrázku je vidno, že sa tam nachádza minimum súčiastok.

 • 5x LED - Päť LED diód je tam preto, lebo ATtiny85 má práve päť univerzálnych vstupno-výstupných pinov. Použité sú modré LED diódy a aby bola ich spotreba minimálna, sú pripojené na GND cez rezistory 1k alebo 10k. V praxi sa zastrčí prepojovací vodič do príslušného pinu na mikrokontroléri a konkrétnej LED diódy a môže sa programovať. Pri vývojí vám stačí informácia, ktorú dodáva LED dióda. Ak svieti, nastavili ste napríklad funkciou digitalWrite hodnotu HIGH, ak nesvieti, nastavili ste LOW.
 • Reset tlačidlo - Slúži na resetnutie mikrokontroléra. Reset tlačidlo sa robí jednoducho. Je zapojené ako pull-up rezistor na VCC. Keď ho stlačíte, na pin Reset sa privedie GND a to resetne mikrokontrolér. Ako pull-up sa obvykle použije rezistor 10k.
 • Odlamovacia lišta s VCC - Obvykle sa pri pripájaní ďalších súčiastok, ktoré máte na ďalšom breadboarde, hodí viac možností pripojenia na VCC. V tomto prípade je k dispozícii 5 otvorov na odlamovacej lište.
 • Odlamovacia lišta s GND - Obvykle sa pri pripájaní ďalších súčiastok, ktoré máte na ďalšom breadboarde, hodí viac možností pripojenia na GND. V tomto prípade je k dispozícii 5 otvorov na odlamovacej lište.
 • DIP pätica pre ATtiny85 - Pätica je použitá preto, aby sa dal do nej mikrokontrolér zastrčiť, naprogramovať a potom zase vybrať a použiť v inom projekte. Všimnite si, že pri každom pine je aj odlamovacia lišta na prepojenie pinu s externými súčiastkami. To preto, lebo interne nie je na doske nič prepojené, aby som nebol limitovaný nejakým konkrétnym zapojením. Presne ako je to vo svete Arduina zvykom. Je prepojený iba pin GND s LED diódami.
 • ISP konektor - Tento konektor slúži na zastrčenie USBasp programátora. Vďaka nemu je programovanie pohodlné, ide to aj cez Arduino IDE a USBasp rovno zabezpečuje aj napájanie obvodu. Ak by sme chceli použiť Atmel ICE, museli by sme zabezpečiť externý zdroj napájania.
 • 2x tlačidlá - Dve tlačidlá sú zapojené ako pull-up alebo pull-down. Prístupné sú až tri odlamovacie lišty, čo mi dáva absolútnu kontrolu nad zapojením. Podľa potreby môžem k hornej alebo dolnej pripojiť dvojicu VCC a GND a tým dosiahnuť požadované zapojenie. A na strednej odlamovacej lište sa môže vytvárať spojenie s pinmi mikrokontroléra. Toto zapojenie umožňuje aj bez problémov využiť interný pull-up rezistor mikrokontroléra tak, že hornú odlamovaciu lištu nebudem vôbec používať.
 • 2x potenciometre - Posledným prvkom sú dva potenciometre. Na odlamovacej lište sú pre každý z nich triotvory, ktoré zodpovedajú obvyklému zapojeniu potenciometra.

Na druhom obrázku je doska otočená. Pekne je potom vidno, ako sa využívajú medené cestičky. Stačí ich na vhodných miestach prerušovať a tým si vytvárať jednotlivé medené cestičky medzi vývodmi konkrétnych súčiastok.

 • Vŕtanie prerušení - Pomocou vrtáka do železa ľahko odstránite meď. Stačí vrták prstami vložiť do otvoru a jemne ním otáčať tak, ako by to robila vŕtačka. Treba to robiť prstami, lebo vŕtačkou by ste ľahko prebehli na druhú stranu. Tento typ breadboardov je robený z mäkkého materiálu.
 • Preškrabávanie prerušení - Na niektorých miestach ale nemáte priestor na vyvŕtanie medi. Dobrým príkladom je ISP konektor. 3x2 pinov je rozmiestnených v rastri 2,54 mm. Vtedy musíte preškrabať meď medzi dvomi otvormi. Nemusíte sa báť urobiť škrabanec aj širší. Stále tam ostane dosť medi na to, aby sa dala pohodlne prispájkovať z druhej strany.
 • Vytváranie cestičiek na druhej strane pomocou drôtu - Pretože sú na spodnej strane cestičky iba v jednom smere, občas sa nevyhnete drôteným prepojkám z druhej strany. Vhodný je na to použiť tenučký drôt, ktorý sa predáva v 300 m baleniach pod názvom Single Strand Copper Wire. Plastový obal ľahko odstránite nechtami a 300 metrov vám vydrží až do smrti. Je na vás, z ktorej strany ho budete letovať, ale vizuálne krajšie to vyzerá zo strany súčiastok. A hrozí aj menšie nebezpečenstvo, že si ho zo spodnej strany nechcene odtrhnete.

Na poslednom obrázku je ukážka pripojenia USBasp. Je vidno redukciu 10 na 6, ktorá je zastrčená do ISP konektora.

Na tomto príklade som chcel demonštrovať, ako ľahko si môžete aj bez špeciálneho vybavenia vyrobiť plošný spoj, ktorý síce nebude vrcholom dizajnu, ale funkčnosťou bude úplne rovnaký. A poslúži vám na testovanie vlastností mikrokontroléra a naprogramovanie ľubovoľnej činnosti.


20.10.2016


Menu