SMD ATtiny85 vývojová doska

Page

Stránky / Projekty /

Toto je projekt vývojovej dosky pre mikrokontrolér ATtiny85. Doska je určená na prácu na breadboarde. Doska obsahuje základné súčiastky, potrebné na fungovanie mikrokontroléra. Všetky vývody sa nachádzajú na jednej strane a sú navrhnuté tak, aby sa dali ľahko kombinovať s doskami, ktoré obsahujú 5 LED diód.

Schéma

Doska je určená pre SMD súčiastky. Okrem mikrokontroléra obsahuje ešte tlačidlo a rezistor, ktoré slúžia ako reset a ISP konektor, pomocou ktorého sa mikrokontrolér programuje.

Plošný spoj

Plošný spoj som navrhoval v programe KiCad.

3D

Zoznam súčiastok

Súčiastka Hodnota Poznámka
IC1 ATtiny85-20S SMD
C1 0.1 uF 0805
R1 10k 0805
SW1   SMD
ISP1   2x3 - 2.54
J1   8x1 - 2.54

Dosku si môžete dať vyrobiť na OSH Park. Cena je približne 3 USD.

Obrázky

Video


24.02.2018


Menu