RGB LED tester

Page

Stránky / Projekty /

Pri testovaní RGB LED diód som si postavil malú testovaciu pomôcku. Umožňuje otestovať svietivosť RGB LED. V mojom prípade sa jednalo o typy so spoločnou katódou, ktoré majú piny v poradí R, GND, G, a B. Je rozumné si všetky LED diódy vyskúšať pred ich prispájkovaním do plošného spoja

Zapojenie je jednoduché, na každom kanáli je mikrospínač, ktorým je možné navoliť ľubovoľnú kombináciu farieb. Doska je dimenzovaná na 5 V. Celé je to postavené na najlacnejšom univerzálnom plošnom spoji. Každý kanál sa po stlačení mikrospínača pripojí cez ochranný rezistor (330 alebo 1k) na napätie 5 V a ak je daná dióda v poriadku, rozsvieti sa.

Príklad použitia týchto RGB LED diód nájdete na doske RGB 8 LED board. Alebo v spolupráci s doskou, na ktorej je 3x 74HC595.


06.09.2016


Menu