Hliníkový rám pre videokameru

Page

Stránky / Projekty /

Hliníkový rám pre videokameru je pomôcka, ktorá udržuje videokameru v nastavenej vzdialenosti od stola. Kamera je umiestnená kolmo a sníma drobné predmety, ktoré sú pod ňou umiestnené. Ja ju používam na nakrúcanie videí o Arduine.

Články

Články popisujú stavbu hliníkového rámu.

Video

Video sa nachádza na YouTube.


02.10.2018


Menu