Vývoj stránky

Page

Stránky / O stránke /

Celá stránka je vytvorená pomocou Google App Engine. Programovaná je v Pythone. Infraštruktúra Googlu mi umožňuje obrovskú flexibilitu a k dispozícii sú nástroje, ktoré bežný hosting nemá ako ponúknuť. Daňou je ale nedostatok hotových príkladov a tak sa všetko treba učiť podľa dokumentácie.

Ale na druhej strane mi to prinieslo zmenu od každodenného programovania v C++, ktoré je po X rokoch dosť stereotypné. Tu je zoznam postupných zmien, ktoré som dopĺňal na stránku.

Zoznam zmien

Diskusia na stránkach Diskusia v blogu Twitter Hierarchia stránok GitHub Referencie na stránky v zozname súborov Viacjazyčný text Formátovanie zdrojových textov Obrázky Blog O skracovaní zdrojových textov v blogu Sekcia Aplikácie Vyhľadávanie Spustenie automatických prekladov stránok do viacerých jazykov

Plánované zmeny

  • Preklady - V prvom kroku by som chcel urobiť preklad do češtiny. Pochopiteľne nie ručne, ale cez Translation API. Prekladám takto titulky k videám a preklady medzi slovenčinou a češtinou sú dobre preložené na 98%. A v priebehu roka 2017 by pribudol aj preklad do angličtiny. To ale bude závisieť od rýchlosti, s akou Google uvoľní neurónovú sieť na preklady aj pre jazykový pár angličtina-slovenčina. Neurónová sieť údajne prekladá skoro takdobre ako človek, takže sa snáď máme na čo tešiť.

13.09.2016


Menu