Vývoj stránky - Blog

Zápisník experimentátora

Keď som sa púšťal do vývoja blogu v Pythone pre Google App Engine, netušil som, koľko času to zhltne. Mal som len stiahnutý vzorový blog, podľa ktorého som to robil. Nakoniec to trvalo len dva dni. Ale blog bola nutná podmienka ďalšieho rozvoja, pretože pôvodný blogovací systém na Sites neposkytoval dostatok možností.

Prvým problém, ktorý bolo treba vyriešiť bol prechod z DB Datastore API na NDB Datastore API. Vo vzore som mal model blogu s pár položkami (názov, obsah, publikované) v zázname a niekoľkými funkciami na ich obsluhu. Veľmi sa to podobalo na to, čo si môžete vyskúšať priamo na stránke Blogger. Medzi DB a MDB sú síce dosť výrazné rozdiely, ale celkovo to nebol problém. Trošku som sa zasekol pri ukladaní údajov, pretože NDB nie je klasická databáza, ale nakoniec sa podarilo pôvodný kód úspešne preklopiť a doplniť ďalšími vlastnosťami. Jednou z tých dôležitejších vlastností bola schopnosť odvodiť URL z dátumu publikovania a z názvu článku. Je to urobené podľa Bloggera a URL sa skladá z roku, mesiaca a názvu článku bez diakritiky.

Druhým problémom bola editácia textu. Našťastie je na tomto poli veľká konkurencia a tak som mohol použiť editor CKEditor. Je to javascriptový editor, ktorý doplní všetky možnosti editora priamo do textarea tagu.

Tretí problém je v zobrazení stránok blogu, čo v podstate je už len drobnosť na záver. Už sa len hráte s dizajnom a doplníte si na konkrétnu stránku do šablóny obsah premenných. Google App Engine má implicitný šablónovací systém Jinja2 a nebol dovod to meniť.


16.06.2015


Menu