Spustenie automatických prekladov stránok do viacerých jazykov

Zápisník experimentátora

Hierarchy: Vývoj stránky

Na túto chvíľu som sa dlho tešil. Konečne je vonku nová verzia Google Cloud Translation API, ktorá prekladá pomocou neurónových sietí. Preto som sa pustil do automatických prekladov mojich stránok do češtiny a angličtiny.

Neurónová sieť predstavuje úplne inú kvalitu prekladu. Prekladá skoro bez chýb, čím mi dáva do rúk silný nástroj. Môžem stránky postupne preložiť do viacerých jazykov a tak spríjemniť čitateľom čítanie v ich materinskom jazyku. Začal som na tom pracovať postupne. Momentálne pracujem na úvodnej strane, kde som zrevidoval úvodné texty a doplnil prepínanie jazykov. Ešte ostáva preložiť pár nadpisov, čo je už len dočasný problém, pretože tam treba len upraviť šablónu stránky, aby použila preklady automaticky.

Nasledovať bude preklad stránok. V poslednom kroku pôjde preklad blogu, kde sa budem musieť vysporiadať s pôvodným pokusom o preklady, ktorý bol príliš pracný na údržbu.


09.06.2017


Menu