Vývoj stránky - Obrázky

Zápisník experimentátora

Doplnil som do blogovacieho systému možnosť pracovať s obrázkami. App Engine umožňuje všetky obrázky skladovať vo svojich interných skladoch, nazývaných Blobstore a odtiaľ ich poskytovať zobrazovanej stránke. Programovanie toho bolo nakoniec celkom jednoduché a tak môžem konečne kompletne presunúť blogy z pôvodnej stránky sem.

Príklad obrázku z Blobstore. Je to čínska kópia NeoPixel Stick, s ktorou som posledné dni experimentoval.


30.06.2015


Menu