analogReference()

Page

Stránky / Arduino / C++ pre Arduino / Funkcie API /

Funkcia nastavuje referenčnú hodnotu pre analógový vstup. Je to hodnota napätia, pri ktorej vráti funkcia analogRead výsledok 1023. Referenciu možno nastaviť na rôzne hodnoty, ale pre každé Arduino sa zoznam možných módov líši.

Syntax

void analogReference(uint8_t mode);

Parametre

 • mode - Voľba analógovej referenčnej hodnoty. Môžno použiť nasledovné hodnoty.
  • DEFAULT - Implicitná analógová referencia. Arduino napájané 5 V ju má nastavenú na 5 V. Arduino napájané 3,3 V ju má nastavenú na 3,3 V.
  • INTERNAL - Interná referencia.
   • 1,1 V pre mikrokontroléry ATmega168, ATmega328
   • 2,56 V pre ATmega8
  • INTERNAL1V1 - Interná referencia pre ATmega2560.
  • INTERNAL2V56 - Interná referencia pre ATmega2560.
  • EXTERNAL - Napätie privedené na pin AREF bude predstavovať referenčnú hodnotu.

Návratová hodnota

 • void - Funkcia nevracia žiadnu hodnotu.

15.06.2016


Menu