DFPlayer Mini

Page

Stránky / Súčiastky ku Arduinu /

DFPlayer Mini je miniatúrny a lacný MP3 modul. Umožňuje priamo pripojiť slúchadlá, zosilňovač alebo menšie reproduktory. Modul sa síce dá ovládať aj priamo pripojenými tlačidlami, ale viac sa hodí na ovládanie pomocou mikrokontroléra.

Kde ho kúpiť

Možností je viac. Ja som ten môj kupoval približne za 4 USD na Banggood. V čase písania článku sa dal kúpiť ešte na Ebay približne za 2,6 USD (pod názvom DFPlay Min Board). Aliexpress ho ponúkal na 2,8 USD. DX ho neponúkalo vôbec.

Popis

V tabuľke sú uvedené iba relevantné piny, ktoré možno nejako využiť v Arduine. Podrobný popis nájdete na stránke výrobcu. Popis na stránke výrobcu je dosť chaotický.

Pin Meno Popis
1 VCC Napájanie. Výrobca tvrdí, že podporuje napätie 3,2-5 V. Optimum odporúča 4,2 V.
2 RX UART sériový vstup. Cez tento pin sa zasielajú príkazy. Mal by byť pripojený cez 1k rezistor.
3 TX UART sériový výstup. Na niektoré príkazy modul odpovedá odoslaním údajov.
4 DAC_R Pravý kanál. Sem možno pripojiť slúchadná alebo zosilňovač.
5 DAC_L Ľavý kanál. Sem možno pripojiť slúchadná alebo zosilňovač.
6 SPK_1 Pripojenie reproduktora. Maximálne 3 W. SPK_1 a SPK_2 sa pripoja na oba konce reproduktora.
7 GND Zem.
8 SPK_2 Pripojenie reproduktora. Maximálne 3 W. SPK_1 a SPK_2 sa pripoja na oba konce reproduktora.
9 IO_1  
10 GND Zem.
11 IO_2  
12 ADKEY_1  
13 ADKEY_2  
14 USB+  
15 USB-  
16 BUSY Signalizácia prehrávania súboru. Logická 0 znamená prehrávanie, logická jednotka znamená čakanie.

Knižnica

Zo stránky výrobcu možno stiahnuť aj knižnicu, ktorou sa modul ovláda. Je tam priložených aj zopár príkladov. Vzhľadom na ovládanie cez UART je vhodné využiť knižnicu SoftwareSerial na prenos údajov.

Vytvorenie súborov na disku

Prehrávať sa budú súbory v adresári MP3 a mali by byť vytvorené s názvami 0001.mp3, 0002.mp3 až po N súborov. Je možné použiť aj dlhšie názvy, ale musia dodržať prvé štyri znaky ako čísla. Napríklad 001_abc.mp3.


01.03.2016


Menu