Senzor vyhýbania sa prekážkam

Page

Stránky / Súčiastky ku Arduinu /

Senzor má jednoduchú konštrukciu, ktorá sa skladá z dvoch LED diód a jedného komparátora. Jedna LED dióda vysiela infračervené svetlo, ktoré sa odrazí od prekážky a vráti sa na fotodiódu. Je to síce primitívna forma senzora, ale v niektorých situáciach môže fungovať celkom dobre.

Citlivosť senzora sa nastavuje potenciometrom, ktorý nastavuje porovnávacie napätie na komparátore LM393. Podľa jeho nastavenia senzor reaguje na prekážku vzdialenú pár centimetrov až pár desiatok centimetrov. Je jedno, či sa jedná o ľudskú ruku alebo o stenu.

Senzor má tri vývody:

  • VCC - Sem sa pripojí +5 V.
  • GND - Sem sa pripojí GND.
  • OUT - Na tomto pine senzor signalizuje, či je prekážka v dosahu. Komparátor používa výstup s otvoreným kolektorom, preto je signál HIGH znamením, že prekážka nie je a signál LOW znamením, že je v blízkosti prekážky.

Podarilo sa mi nájsť aj schému zapojenia a na nej je vidno, že na samotnom senzore je aj signalizácia pomocou zelenej LED diódy. Zo schémy je aj vidno, že daň za jednoduchosť je veľká spotreba. IR LED dióda je zapojená cez odpor 100R, vďaka čomu celý obvod trvale spotrebuje približne 40 mA.

Druhá nectnosť je citlivosť na infračervené svetlo zo slnka. Senzor dobre reaguje v miestnosti, ale akonáhle je v blízkosti okna alebo na priamom slnku, signalizuje neustále blízkosť prekážky. Na to je potrebné pamätať.

Ako ho kúpiť

Senzor sa predáva pod názvom Infrared obstacle avoidance sensor. Bez problémov ho kúpite na Ebay alebo Banggood za približne 1,4 USD.Download
  • LM393 - Datasheet LM393 Dual Comparator

16.08.2016


Menu