A/D prevodník

Page

Stránky / Arduino / Pod kapotou Arduina /

Analógovo-digitálny prevodník vykonáva prepojenie medzi analógovým a digitálnym svetom v Arduine. Okolité prostredie často poskytuje analógový signál, ktorý ale nevieme priamo spracovať. Potrebujeme si ho pomocou A/D prevodníka premeniť do digitálnej podoby. Prevodník v Arduine je desaťbitový. To znamená, že dokáže analógový signál rozdeliť na 1024 rôznych hodnôt.

Napájanie A/D prevodníka

V Arduine sa nachádza mikrokontrolér ATmega328P, ktorý má napájanie prevodníka na pine AVCC. Je pripojený na rovnaké napájanie, ako ide aj do pinu VCC. V Arduine to nemáte ako ovplyvniť, ale pokiaľ by ste si navrhovali vlastnú dosku pre Arduino, môžete tento vstup lepšie oddeliť od digitálnej časti elektrického obvodu a tým dosiahnuť menší šum na vstup A/D prevodníka. Príklad na to, ako pin AVCC zapojiť, nájdete v datasheete mikrokontroléra ATmega328P.

Referenčné napätie

A/D prevodník porovnáva meraný analógový signál s referenčným napätím. Arduino má implicitne zapnuté referenčné napätie AVCC. To znamená, že meria signál v rozpätí 0 - 5 V. Referenčné napätie môžete nastaviť funkciou analogReference. Môžete si zvoliť tri varianty (Niektoré Arduina poskytujú aj viac možností). Vo všetkých prípadoch platí, že najprv použijete funkciu na nastavenie referencie a až potom meriate hodnotu.

  • Napájacie napätie mikrokontroléra.
  • Interná referencia 1,1 V
  • Externá referencia na pine AREF.

Použitie referenčného napätia si vyžaduje, aby bol na pine AREF pripojený aj kondenzátor 0,1 uF. Ten je pripojený na doske Arduino Uno. Na doskách Arduino Pro Mini môže byť pripojený, ale vyskytujú sa aj varianty, ktoré ho pripojený nemajú. Interná referencia má výhodu v tom, že nepotrebujete žiadne ďalšie súčiastky, ale na druhej strane sa v každom mikrokontroléri líši a preto je vhodné si ju odmerať na pine AREF a vo výpočtoch používať ako nastavenú konštantu v programe.

Funkcie

Na analógové merania sa využívajú nasledovné funkcie.

Pokročilé analógovo-digitálne meranie

Na bežné situácie vás stačia funkcie, ktoré poskytuje Arduino. Pokiaľ ale požadujete niečo navyše, musíte použiť datasheet pre ATmega328P a nastaviť si analógovo-digitálne meranie pomocou registrov. Vzorové príklady na niektoré situácie nájdete v nasledujúcich článkoch.

ATtiny85

Tento mikrokontrolér má podobný A/D prevodník ako Arduino Uno. Navyše má aj niekoľko zaujímavých vlastností.


14.10.2018


Menu